Kypsyysnäyte ja peruskoulu tai aiempi korkeakoulututkinto