Ota kieli sivuaineeksi

Kieliopinnoista voit tehdä sivuaineen kahdella tavalla. KieKuVi-opintokokonaisuus on HuTK:n, KTK:n ja LuTK:n opiskelijoille. Kauppakorkeakoulun opiskelijoille on oma sivuainekokonaisuutensa, Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot.  Jos et ole näiden tiedekuntien opiskelija, voit silti satsata kielten opiskeluun esim vaihto-opintojen kautta tai työharjoittelussa! Kurssitarjonnan löydät kielten sivuilta.

KieKuVi-opintokokonaisuus

Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuus HuTK:n, KTK:n ja LuTK:n opiskelijoille

Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot muodostuvat valinnaisista kursseista. Sinulla on mahdollisuus koota kieli- ja viestintäkoulutuksen (KVK) kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Voit jatkaa koulussa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai valita ihan uusia kieliä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja. Tutkintoon sisällytettävä maksimiopintopistemäärä vaihtelee tiedekunnittain

 • Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot muodostuvat valinnaisista kursseista
 • Sinulla on mahdollisuus koota KVK:n kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä
 • Voit jatkaa koulussa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai valita ihan uusia kieliä
 • Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia kulttuurienvälisen viestinnän taitoja
 • Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja voit suorittaa heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen
 • Huom! Tutkintoon suorittamiasi pakollisia kieli- ja viestintäopintoja et voi enää uudelleen sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen.
 • Huom! Tarkemmat kurssikuvaukset ja eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotasokuvaukset (A1- C1) ks. Opinto-opas
 • Kokonaisuuteen voit sisällyttää alla esitettyjä kursseja KVK:n kurssitarjonnasta sekä esim. vaihdossa suorittamiasi kielikursseja.

KieKuViin hyväksyttävät kielet:

 • arabia
 • englanti
 • espanja
 • italia
 • japani
 • kiina
 • portugali
 • ranska
 • ruotsi
 • saksa
 • suomea muunkielisille
 • suomen kieli ja viestintä
 • venäjä

Lisäksi voidaan tapauskohtaisesti hyväksilukea muualla suoritetut korkeakoulutasoiset kielen- ja kulttuurin kurssit.

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot

OyKKK:n kielisivuaine koostuu vapaavalinnaisista kieliopinnoista (25 op).

Sinulla on mahdollisuus koota kieli- ja viestintäkoulutuksen kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Voit jatkaa koulussa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai ­­­valita uusia kieliä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja. Sivuaineeseen voit sisällyttää enintään kaksi uutta alkeista aloitettavaa kieltä.

 • Kun valitset kielisivuaineen, voit sisällyttää pakollisiin vieraan kielen opintoihin myös yhden kielen alkeiskursseja enintään 7 op edellyttäen, että jatkat ko. kielen opiskelua. Mahdolliset 7 op:n yli menevät opintopisteet sisällytetään kielisivuaineeseen.
 • Jos aloitat uuden kielen alkeista, opinnot olisi hyvä aloittaa jo ensimmäisen vuoden syksyllä. Alkeista aloitettaessa on suoritettava molemmat alkeiskurssit: uusi kieli > alkeet I + alkeet II.
 • Jos jatkat aikaisemmin opiskelemaasi kieltä, voit heti ensimmäisenä opintovuotenasi valita omaa tasoasi vastaavan opintojakson. Kielitaitotasosi tarkistamiseksi ota tarvittaessa yhteys kielen yhteysopettajaan.
 • Voit sisällyttää sivuaineeseen myös muissa kielikeskuksissa tai vastaavissa organisaatioissa suorittamiasi korkeakoulutasoisia kieli- ja viestintäopintoja, esimerkiksi vaihdossa suoritettuja kielikursseja.
 • Hyväksiluettavien englannin ja ruotsin kurssien tulee olla tasolla B2–C1 sekä samansisältöisiä ja -tasoisia kuin kielisivuaineen ko. kielten opinnot.
 • Kielisivuaineen laajuus on vähintään 25 op.
 • Kielisivuaineeseen ei voi sisällyttää tutkintoon pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja.

Kieliopintojen järjestämisestä vastaa kieli- ja viestintäkoulutus (KVK), Yksityiskohtaiset tiedot opintojaksojen suorittamisesta ovat  kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus

Yhteyshenkilö Hanna-Leena Ainonen