Kielet osana tutkintoasi

Miksi kieli- ja viestintäopinnot kuuluvat tutkintoon?

Opinnoissasi ja työelämässä tarvitset vahvoja kieli- ja viestintätaitoja sekä kulttuurien tuntemusta. Olet matkalla akateemiseksi asiantuntijaksi, ja se edellyttää oman alan käsitteiden ja viestintätapojen hallintaa niin suomeksi kuin muilla kielillä. Työvoima liikkuu – missä sinä olet kymmenen vuoden kuluttua?

Jokainen tiedekunta päättää itse, lakia noudattaen (ks. alla), kuinka paljon kussakin tutkinto-ohjelmassa opiskellaan kieliä ja viestintää. Sivuiltamme löydät kunkin kielen kohdalta oman tiedekuntasi tutkintoon kuuluvat kielikurssit ja pääset linkin kautta suoraan ilmoittautumaan WebOodissa. Kursseille ilmoittautumisen voit tehdä myös Tuudossa.

Kurssikuvaukset ja kurssin suorittamiseen liittyvät asiat

Kurssikuvaukset löytyvät Pepin opinto-oppaasta, Tuudosta ja WebOodista. Kuvauksessa on kurssin suositeltu ajankohta tutkinnossasi, työtavat, tavoitteet, arviointiasteikko ja laajuus.  Opetusajat ja -paikat näet Tuudosta.  Opintopiste vastaa 26,67 tunnin työmäärää. Työmäärään sisältyy kontaktiopetuksen lisäksi vaihteleva määrä omatoimista ja itsenäistä työskentelyä. 

Säännöllinen tunneille osallistuminen on tärkeää. Sinun odotetaan sitoutuvan valitsemillesi kursseille ja olemaan läsnä kaikilla tunneilla (100 %). Poikkeustapauksissa (esim. sairauden yllättäessä) voit olla poissa edellyttäen kuitenkin, että suoritat kaikki kurssivelvoitteesi etkä ole poissa enempää kuin 20 % tunneista. On erittäin tärkeää, että osallistut ensimmäiselle tunnille. Jos et pääse ensimmäiselle kerralle mukaan, sinun on ilmoitettava esteestä opettajalle, mikäli haluat pitää paikkasi kurssilla. Muussa tapauksessa opettajalla on oikeus katsoa opiskelija peruuttaneeksi ja antaa paikka seuraavalle jonossa.

Kurssien arviointi ja vaativuustaso perustuvat Eurooppalaisen viitekehyksen arviointiasteikkoon, jonka CEFR-osaamiskuvaukset löydät tämän sivun alareunasta sekä suomeksi että englanniksi.

Opiskelumateriaali

Opiskelu on monimuotoista. Opettaja ohjeistaa sinua kurssin alussa mm. oppimisympäristöstä ja materiaalin hankinnasta. Yksi tärkeimmistä työkaluistasi kursseilla on MOT-sanakirjasto, ja yliopiston verkossa pääset siihen suoraan. Mikäli käytät sitä muualla, mene MOT-sanakirjaston linkin kautta. Tarvitset yliopiston tunnukset kirjautumiseen. Virallinen suomen kielen sanakirja eli Kielitoimiston sanakirja on käytettävissä ilman kirjautumista.

Suoritusten vanheneminen

Kun opiskelet meillä, kurssi pitää suorittaa loppuun kahden vuoden kuluessa. Tämä koskee loppukokeen uusintoja, tehtävätäydennyksiä ja muita kurssiin kuuluvien tehtävien palauttamista. Mikäli kaksi vuotta on kulunut umpeen, sinut ohjataan suorittamaan kurssi uudelleen. Mahdolliset arvosanan korotukset on tehtävä kahden vuoden sisällä.

Uusintatentti

Jos sinut hylätään kurssin loppukokeessa, voit uusia tentin kaksi kertaa. Uusinnasta pitää aina sopia kurssin opettajan kanssa. Esimerkiksi Examinariumissa voit käydä uusimassa kokeen sinulle sopivaan aikaan; katso ohjeet täältä. Mikäli et pääsekään tenttiin, muista perua ajoissa, sillä tulematta jättäminen on myös uusintakerta.

Tulokset

Kokeen jälkeen opettajalla on kolme viikkoa aikaa arvioida tenttejä. Kieli- ja viestintäkoulutuksen järjestämien tenttien tulokset sekä opintojaksosuoritukset arvosanoineen näet henkilökohtaisesti WebOodissa.

Erityisjärjestelyt

Jos tarvitset erityistä tukea ja järjestelyä opiskeluusi, sinulla pitää olla opintopsykologin laatima suosituspaperi, joka ohjeistaa opettajan vaikka pidentämään tenttimisaikaa. Ohjeet löydät täältä: Esteetön opiskelu.

Kurssipalaute

Kurssipalautetta kielikursseista annetaan Oulun yliopiston palautejärjestelmän kautta: palaute.oulu.fi. Opettaja ohjeistaa sinua kurssilla.

Vilppi

Oulun yliopistolla on jyrkän kielteinen kanta plagiointiin ja vilppiin eri muodoissaan. Yliopistolain mukaan "opiskelijaa, joka on yliopiston piirissä syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen, voidaan kurinpidollisesti rangaista varoituksella tai erottamalla määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Menettelytavasta säädetään asetuksella." (Yliopistolaki § 19)

Vilppiin, esim. plagiointiin, syyllistyneen opiskelijan suoritus hylätään, ja hän voi joutua suorittamaan koko kurssin uudestaan.

Mitä laki sanoo tutkintoon kuuluvista kielistä?

Valtioneuvoston asetus (794/2004, 6§) yliopistojen tutkinnoista säätää, että opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Mikäli haet vapautusta toisen kotimaisen kielen opinnoista esim. sen vuoksi, että sinut on aiemmilla kouluasteilla vapautettu sen opinnoista, huomaathan, että sinun pitää opiskella jotakin muuta kieltä sen tilalla. Vapautuksella on seuraamukset myöhemmin viranhakujen yhteydessä Suomessa, koska julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava kielitaito ei täyty.

Lisää kielilakiasiaa.

 

 

CEFR Eurooppalainen viitekehys