Arviointi

Suomen kielen ja viestinnän opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla hyväksytty/hylätty. Joillakin opintojaksoilla on käytössä sen sijaan numeroarvostelu 1–5.

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä itsenäisten oppimistehtävien riittävän tasokasta suorittamista. Opettaja pyytää tarvittaessa täydentämään tai parantamaan suoritusta.

Voit lukea opintojaksokohtaiset osaamistavoitteet ja arviointiasteikon WebOodista.

Viimeksi päivitetty: 28.3.2019