University of Oulu, 2016

Usein kysytyt kysymykset

Suomen kielen ja viestinnän opiskelusta esitettyjä kysymyksiä.

 

Mikä on minulle sopiva opintojakso?

Miten ilmoittaudun opintojaksolle?

Pääsevätkö kaikki ilmoittautuneet mukaan kurssille?

Miten vastaanotan paikan opintojaksolla?

Miten perun ilmoittautumiseni ja osallistumiseni kurssille?

Mitä minulta odotetaan opintojaksolla?

Onko kurssilla läsnäolopakko?

Entä jos joudun olemaan poissa kontaktiopetuksesta?

Voiko opintojaksoa keskeyttää, jatkaa ja täydentää?

Miten opintojakso arvostellaan?

Tulenko suomen kielen ja viestinnän kurssille, kun minulla on aiempia opintoja?

Milloin kirjoitan kypsyysnäytteen ja millä kielellä sen kirjoitan?

 

 

 

Mikä on minulle sopiva opintojakso?

Se, mitä suomen kielen ja viestinnän opintojaksoja eli kursseja tutkintoosi kuuluu, riippuu siitä, missä tiedekunnassa opiskelet. Kurssit ja kurssien laajuudet vaihtelevat tiedekunnittain. Katso suomen kielen etusivulta tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi tai oppiaineesi sisällöt. Tarkista kieli- ja viestintäopintojen vaatimukset myös tiedekuntasi opinto-oppaasta.

 

Voit tarkistaa sivuiltamme myös, miten koulusivistyskieli vaikuttaa suomen kielen ja viestinnän opintoihin.

 

Miten ilmoittaudun opintojaksolle?

Kaikille suomen kielen ja viestinnän kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa. Sinun kannattaa tarkistaa tarkat ilmoittautumisajat WebOodista. Ilmoittautuminen päättyy yleensä viikkoa ennen kurssin alkamista.

 

Pääsevätkö kaikki ilmoittautuneet mukaan kurssille?

Ryhmäkoko eli enimmäisosallistujamäärä on tavallisesti 20. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat kuitenkin ne, joille opintojakso kuuluu tutkinnon pakollisiin opintoihin. Rinnakkaisryhmistä on mahdollista ilmoittautua vain yhteen.

 

Opettaja vahvistaa tai hylkää ryhmään ilmoittautumisesi WebOodissa ennen kurssin alkua. Opettaja lähettää myös sähköpostia kurssin alkamisesta tai mahdollisista lisäryhmistä siihen osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut WebOodissa. Pidä siis osoitetietosi ajan tasalla!

 

Miten vastaanotan paikan opintojaksolla?

Opettaja vahvistaa ilmoittautumisesi WebOodissa. Tästä huolimatta tulee sinun vastaanottaa paikkasi ryhmässä tulemalla paikalle ensimmäisellä kerralla. Mikäli et pääse perustellusta syystä paikalle, tulee sinun olla jo ennen kurssin alkua yhteydessä opettajaan. Muussa tapauksessa opettajalla on oikeus katsoa sinun peruneen osallistumisesi ja antaa paikka kurssilla seuraavana jonossa olevalle.

 

Miten perun ilmoittautumiseni ja osallistumiseni kurssille?

Mikäli et ilmoittautumisestasi huolimatta aio osallistua kurssille, ilmoita poisjäännistä kurssin opettajalle mahdollisimman nopeasti ennen kurssin alkua. Näin vapautuva paikka voidaan tarjota sellaiselle opiskelijalle, joka ei ole alun perin tullut valituksi ryhmään.

 

Mikäli kurssin ilmoittautumisaikaa on vielä jäljellä, voit perua osallistumisesi myös suoraan WebOodissa.

 

Mitä minulta odotetaan opintojaksolla?

Suomen kielen ja viestinnän kurssilla oppiminen on tiedon luomista, ei vain omaksumista. Tarvitset kurssilla yritteliästä ja luovaa asennetta:

  • avoimuutta

  • uskoa omiin taitoihin, osaamiseen ja mahdollisuuksiin

  • halua oppia uutta

  • rohkeutta yrittää, kokeilla ja testata

  • olla pelkäämättä virheitä ja epäonnistumista

  • vahvuutta sietää keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä.

 

Sinulta odotetaan kurssilla työskentelyyn sitoutumista ja vastuunottamista oppimisesta.

 

Onko kurssilla läsnäolopakko?

Suomen kielen ja viestinnän kursseilla oppiminen tapahtuu ryhmässä ja vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Kontaktiopetukseen on siis osallistuttava aktiivisesti ja säännöllisesti, eli kurssin kontaktiopetuksessa on oltava läsnä.

 

Poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairaana, voit olla pois, kunhan hoidat kaikki kurssin velvoitteet ja huolehdit, ettei poissaolotunteja ole 20 prosenttia enempää. Sairastumisestasi sinun on pyrittävä esittämään lääkärintodistus.

 

Pitkät matkat opetusperiodien ja aktiivisten opetusviikkojen aikana eivät ole riittävä syy poissaoloihin.

 

Jos tiedät jo etukäteen, ettet pääse osallistumaan johonkin yhteisistä tapaamisista, muista ilmoittaa opettajalle poissaolostasi etukäteen.

 

Entä jos joudun olemaan poissa kontaktiopetuksesta?

Mikäli sinulle tulee poissaoloja, sinun on itse aktiivisesti esitettävä opettajalle mahdollisia poissaoloja korvaavia tai kurssisuoritusta täydentäviä tehtäviä. Nämä tulee aina olla linjassa kurssin osaamistavoitteiden kanssa.

 

Jos tiedät jo etukäteen, ettet pääse osallistumaan johonkin yhteisistä tapaamisista, muista ilmoittaa opettajalle poissaolostasi etukäteen.

 

Voiko opintojaksoa keskeyttää, jatkaa ja täydentää?

Sinun tulee suorittaa opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti ja annetussa määräajassa. Kurssiin kuuluvat suoritukset ovat voimassa kuusi kuukautta kurssin päättymisen jälkeen. Tänä aikana sinun on mahdollista neuvotella opettajan kanssa suorituksesi täydentämisestä. Tämän jälkeen sinun on tultava kurssille uudestaan tai asia voidaan ratkaista tapauskohtaisesti myös toisin.

 

Jos jätät opintojaksosi kesken ilman yhteydenottoa kurssin vastuuopettajaan lukukauden aikana, kurssisuorituksesi on hylätty. Silloin sinun on suoritettava kurssi uudelleen, eikä se siis ole täydennettävissä.

 

Sairastumisen takia (edellyttää lääkärintodistusta) keskeytynyttä opintojaksoa on mahdollista täydentää vastuuopettajan kanssa erikseen sovituin tavoin.

 

Miten opintojakso arvostellaan?

Pääsääntöisesti suomen kielen ja viestinnän opintojaksot arvostellaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Voit lukea tarkemmat tiedot yksittäisten kurssien kohdalta WebOodista. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tavoitteiden saavuttamista.

 

Tulenko suomen kielen ja viestinnän kurssille, kun minulla on aiempia opintoja?

Kaikki kurssit on mahdollista hyväksilukea joko formaalin (AHOT 1A -lomake) tai nonformaalin ja informaalin (AHOT 1B -lomake) oppimisen kautta. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytänteistä saat lisätietoa sivuiltamme tai sinulle kuuluvan opintojakson vastuuhenkilöltä.

 

Milloin kirjoitan kypsyysnäytteen ja millä kielellä sen kirjoitan?

Kypsyysnäyte eli maturiteetti kirjoitetaan sekä kandidaatintutkinnon että maisteritutkinnon yhteydessä. Kielen kannalta merkityksellinen on kandidaatintutkintoon kuuluva kypsyysnäyte. Se kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Suomeksi kirjoittavat ne, jotka ovat käyneet koulunsa suomeksi ja kirjoittaneet ylioppilastutkinnossa suomen äidinkielenään. Ruotsiksi puolestaan ne, jotka ovat käyneet koulunsa ruotsiksi ja kirjoittaneet ruotsin äidinkielenään.


 

Viimeksi päivitetty: 28.3.2019