KieKuVi-opintokokonaisuus ja Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot.

Voit opiskella kieliä enemmän kuin tutkintosi edellyttää. Kieliopinnoista voit tehdä KieKuVI-opintokokonaisuuden tai sivuaineen.

  • KieKuVi-opintokokonaisuus on HuTK:n, KTK:n ja LuTK:n opiskelijoille.
  • Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot sivuaine on Kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

Sinulla on mahdollisuus koota kieli- viestintäkoulutuksen (KVK) kurssivalikoimasta juuri omiin tarpeisiisi sopiva eri kielten ja viestinnän opintojen yhdistelmä. Kursseilla tarjotaan mahdollisuuksia kehittää monipuolisia työelämässä tarvittavia viestintä- ja kulttuuritaitoja. Voit jatkaa aloittamiasi kieli- ja viestintäopintoja tai valita ihan uusia kieliä.

Jos et ole HuTK:n, KTK:n, LuTK:n tai OyKKK:n opiskelija, voit silti panostaa kielten opiskeluun esimerkiksi vaihto-opiskelun aikana tai työharjoittelussa!

 


KieKuVi - Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuus HuTK:n, KTK:n ja LuTK:n opiskelijoille

Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot muodostuvat valinnaisista kursseista. KieKuVi-opintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja voit suorittaa heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. 

KieKuViin hyväksyttävät kielet ovat arabia, englanti, espanja, italia, japani, kiina, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomea muunkielisille, suomen kieli ja viestintä sekä venäjä. Lisäksi voidaan  hyväksilukea muualla suoritettuja korkeakoulutasoisia kieli- ja viestintäopintoja, kuten vaihdossa suorittamiasi kielikursseja. 

Tutkintoon sisällytettävä maksimiopintopistemäärä vaihtelee tiedekunnittain. Huomaathan, että tutkintoon suorittamiasi pakollisia kieli- ja viestintäopintoja et voi enää uudelleen sisällyttää tähän opintokokonaisuuteen. KieKuVi-opintokokonaisuus koostetaan opiskelijan oman tiedekunnan lähipalvelupisteessä. 

Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kurssikuvaukset ovat Pepin opinto-oppaassa, WebOodissa ja Kieli- ja viestintäkoulutuksen eri kielten sivuilla. 

Yhteyshenkilö: Marja Pohjola-Effe

 

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaine

OyKKK:n kielisivuaine koostuu vapaavalinnaisista kieliopinnoista ja sen laajuus on vähintään 25 op.  Sivuaineeseen voit sisällyttää enintään kaksi uutta alkeista aloitettavaa kieltä. 

Kun valitset kielisivuaineen, voit sisällyttää pakollisiin vieraan kielen opintoihin (11 op) myös yhden kielen alkeiskursseja enintään 7 op edellyttäen, että jatkat ko. kielen opiskelua. Mahdolliset 7 op:n yli menevät opintopisteet sisällytetään kielisivuaineeseen. 

Jos aloitat uuden kielen alkeista, opinnot olisi hyvä aloittaa jo ensimmäisen vuoden syksyllä. Alkeista aloittaessasi sinun on suoritettava molemmat alkeiskurssit, alkeet I ja alkeet II. 

Jos jatkat aikaisemmin opiskelemaasi kieltä, voit heti ensimmäisenä opintovuotenasi valita omaa tasoasi vastaavan opintojakson. Kielitaitotasosi tarkistamiseksi ota tarvittaessa yhteys ko. kielen yhteysopettajaan. 

Voit sisällyttää sivuaineeseen myös muissa kielikeskuksissa tai vastaavissa organisaatioissa suorittamiasi korkeakoulutasoisia kieli- ja viestintäopintoja, esimerkiksi vaihdossa suorittamiasi kielikursseja. Hyväksiluettavien englannin ja ruotsin kurssien tulee olla tasolla B2–C1 sekä samansisältöisiä ja -tasoisia kuin kielisivuaineen ko. kielten opinnot.  

Kielisivuaineeseen et voi kuitenkaan sisällyttää tutkintoosi pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. 

Sivun alalaidassa on linkki PDF-dokumenttiin, josta näet kieli- ja viestintäkoulutuksen tarjoamat kielisivuainekurssit. 

Kurssikuvaukset ovat Pepin opinto-oppaassa, WebOodissa ja Kieli- ja viestintäkoulutuksen eri kielten sivuilla. 

Kielisivuaine koostetaan kauppakorkeakoulun lähipalvelupisteessä. 

Yhteyshenkilö: Marja Pohjola-Effe

 

Viimeksi päivitetty: 15.9.2020