Kirjallisuuden opetuksesta lukuvuonna 2019-20

Kirjallisuuden opetus syyslukukaudella 2019

*Kursseihin ilmoittaudutaan Weboodissa ellei toisin ilmoiteta

*Salitiedot Weboodissa

 

PERUSOPINNOT

(687101P)

Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1 5 op

*Kuisma Korhonen

 

 (687154P)

Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 1 5 op

*Pekka Kuusisto

 

(687171P)

Kirjallisuuden praktikum 1 5 op

*Jussi Ojajärvi

2 ryhmää

HUOM: Läsnäolo ensimmäisellä kerralla pakollinen - ryhmässä 12 max. Nämä ryhmät ovat ensisijaisesti pääaineopiskelijoille, mutta heidän jälkeensä niihin otetaan muita (tarvittaessa maksimikokoon asti).

 

(687171P)

Kirjallisuuden sivuaineilijoiden praktikum 1 äidinkielen ja kirjallisuuden sekä saamen opettajiksi suuntautuville 5 op

*Salla Rahikkala

2 ryhmää


HUOM: Läsnäolo ensimmäisellä kerralla pakollinen - ryhmässä 12 max. Nämä ryhmät ovat ensisijaisesti opettajaksi opiskeleville kirjallisuuden sivuaineopiskelijoille, mutta heidän jälkeensä niihin otetaan myös muita sivuaineopiskelijoita (tarvittaessa maksimikokoon asti).

 

(687171P)

Kirjallisuuden sivuaineopiskelijoiden (kaikkien muiden sivuaineopiskelijoiden/ei äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi suuntautuvien) itseohjautuvat Praktikum 1 ryhmät 5 op

*Nina Työlahti

Mukaan pääsee tulemalla ensimmäiselle yhteiselle tapaamiskerralle. Tämän jälkeen jokaisella ryhmällä on oma kokoontumisaikataulunsa ja valitsemansa tila.

 

AINEOPINNOT

 

(687121A)

Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

* Nina Työlahti

2 ryhmää

HUOM: Läsnäolo ensimmäisellä kerralla pakollinen - ryhmässä 12 max

 

(687176A)

Lasten ja nuorten kirjallisuus ja sanataide 5 op

*Kuisma Korhonen

 

(687157A)

Kirjallisuushistoria 3: Raamattu ja kirjallisuus

*Jyrki Korpua, yliopistonlehtori (ma)

Korvaavuus: 687157A Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit, 5 op

Raamattu on maailman käännetyin ja laajimmalle levinnein teos. Länsimaissa sitä on yleisesti kutsuttu Kirjojen Kirjaksi. Itse asiassa sanat teos ja kirja ovat Raamatun kohdalla hieman harhaanjohtavia, sillä “Raamattuja” on useita ja eri versioissaan ne sisältävät lukuisia erilaisia, monimuotoisia kirjallisia kertomuksia, jotka ovat toisille lukijoilleen pyhiä, toisille viihdyttäviä tai opettavaisia sekä joillekin kenties turhanpäiväisiä. On kuitenkin kiistatonta, että Raamattu on (monissa muodoissaan) eniten länsimaiseen kulttuuriin, sivistykseen ja kirjallisuuteen vaikuttanut yksittäinen kirjallinen teoskokonaisuus.

Luentosarja pureutuu Raamatun ja kirjallisuuden yhteyksiin. Kuinka Raamattu on syntynyt, mitkä ovat sen nykyisin tunnetuimmat muodot ja kuinka kertomuskokoelma on vaikuttanut myöhempään traditioon. Keskiössä ovat Raamatun tekstin oma kirjallisuushistoria sekä Raamatun kertomusten yhteydet maailman kirjallisuushistoriaan sekä kotimaiseen kirjallisuuteen, jotka selvitetään keskittymällä tiettyihin Raamatun kirjoihin ja näiden tekstien yhteyksiin myöhempään ja varhaisempaankin kirjallisuustraditioon.

Luennot (20 h): maanantaisin klo 10-12 alkaen 9.9.2019. Ei opetusta viikolla 43.

Salitiedot: 9.9. PR104, 16.9. L6, 23.9. L4, 30.9. ja 7.10. L6, 14.10. L10, 28.10.‒18.11. L5.

 

(687175A) / (687187S)

Pietarin verkkokurssi 5 op

*Nina Työlahti ja Jorma Mikola

Kurssia voi  käyttää joko Kirjallisuuden tai Taidehistorian opinnoissa. Kirjallisuudessa korvaavuus käy kahteen kohtaan (687175A tai 687187S)

Kurssi aloitetaan yhteisellä infokokoontumisella ma 9. syyskuuta 2019 klo 14 - 16 salissa IT 105.

Kurssin suorittaminen edellyttää yhteiseen tapaamiseen osallistumista.  Tule vapaasti kuulemaan tarkempaa tietoa kurssin sisällöstä ja tavotteista!

 

YHDESSÄ ELOKUVATUTKIMUKSEN KANSSA

 

687514P JOHDATUS MEDIAKULTTUURIN TUTKIMUKSEEN 5 op

*Aino Isojärvi

(viikolla 43 ei opetusta)

(Huom: ilmoittautuminen elokuvatutkimuksen koodilla 687514P)

Korvaa kirjallisuudessa (687179A tai 687184A)

 

687516P ELOKUVA-ANALYYSI (luennot + www-seminaari) 5 op

*Aino Isojärvi

a) Johdantoluennot 12 h

b) Elokuvakatselut ja harjoitustyön tekeminen itsenäisesti luentojen jälkeen.

c) Www-seminaari: Keskustelu Optimassa. Www-seminaarin tarkemmat aikataulut sovitaan johdantoluennoilla.

Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa.

 

687510A/687157A DRAAMAN PERUSTEET 5 op

*Aino Isojärvi

(viikolla 43 ei ole opetusta)

Ilmoittautuminen: (Huom: ilmoittautuminen elokuvatutkimuksen koodilla 687510A)

Kirjallisuudessa korvaa kohdan Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit (687157A) tai Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria (687183A) tai Estetiikka, poetiikka, retoriikka (687182A). Syventäviin opintoihin lisätehtävän kera graduohjaajan kanssa sopimalla.

 

687513A MEDIAKULTTUURI JA SUKUPUOLI 5 op

Suoritustapa: 1) luennot ja katselut, 2) oheislukemisto (artikkelit) ja 3) verkkokeskustelut Optiman keskusteluryhmissä.

Aikataulut: Luennot 24 h maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12–14 joka toinen viikko ajalla 16.9.–25.11. Tarkempi aika ja paikka sekä sisältö täsmentyvät myöhemmin.

Ilmoittautuminen: (Huom: ilmoittautuminen koodilla 417121P)

Korvaavuus: Kirjallisuus (Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 687180A). 

Yhteystiedot: aino.isojarvi@oulu.fi

 

 SYVENTÄVÄT OPINNOT

(687153S) Tutkimusseminaari 10 op

* Kuisma Korhonen ja Jussi Ojajärvi

 

(687175A) / (687187S)

Pietarin verkkokurssi 5 op

*Nina Työlahti ja Jorma Mikola

Kurssia voi  käyttää joko Kirjallisuuden tai Taidehistorian opinnoissa. Kirjallisuudessa korvaavuus käy kahteen kohtaan (687175A tai 687187S)

Kurssi aloitetaan yhteisellä infokokoontumisella ma 9. syyskuuta 2019 klo 14 - 16 salissa IT 105.

Kurssin suorittaminen edellyttää yhteiseen tapaamiseen osallistumista.  Tule vapaasti kuulemaan tarkempaa tietoa kurssin sisällöstä ja tavotteista!

 

 

KIRJALLISUUDEN OPETUS KEVÄTLUKUKAUDELLA 2020

 

PERUSOPINNOT

(687155P) Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op

*Pekka Kuusisto

 

 (687172P) Kirjallisuuden praktikum 2 5 op

* Jyrki Korpua

2 ryhmää

Läsnäolo ensimmäisellä kerralla pakollinenAINEOPINNOT

(687156A) Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2 – Teoriat ja metodit 10 op

*Pekka Kuusisto

 

 (687121A) Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

*Nina Työlahti

 

(687179A) / (687180A) 5 op

Northern Memory and Identity

*Nina Työlahti

 
(687177A) Kirjallisuuden opetustyöpaja - Muuttuva kielten opettajuus 5 op

*Nina Työlahti

 

YHDESSÄ ELOKUVATUTKIMUKSEN KANSSA

*aino.isojarvi@oulu.fi

(687516P) Elokuva-analyysi 5 op

(687522P) Elokuvatutkimuksen teorian perusteet, Disneyelokuvat ja kriittinen sukupuolentutkimus 5 op

(687519P) Elokuvan lajit, 5 op  yksityiskohtaisempi sisältö ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin

(687504P) Elokuva ja historiantutkimus, 5 op yksityiskohtaisempi sisältö ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin

(687513A) Elokuvatutkimuksen erityisala, 5 op yksityiskohtaisempi sisältö ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 

 

(687153S) Tutkimusseminaari 10 op

 

*Kuisma Korhonen ja Jussi Ojajärvi

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.9.2019