Kirjastokurssi historian ja museologian opiskelijoille (700300A)

Tunniste: 700300A
Laajuus: 1 op
Ajoitus: Kandintutkielma- tai graduvaihe
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää ja arvioida tiedonlähteitä.
Sisältö: Tiedontarpeen eli tutkimusaiheen käsitteellistäminen hakutermeiksi, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja muut tiedonlähteet,  tiedonhakuprosessi: hakutekniikat ja hakutulosten analysointi, viitteidenhallintajärjestelmä.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opiskelija voi suorittaa yhden seuraavista: Historian kirjastokurssi 700300A, Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I 010132Y, Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I 410050Y
Toteutustapa:Lähi- tai verkko-opetus. Lähiopetus järjestetään yleensä 4 kertaa vuodessa, Optima-verkkokurssi 2 kertaa vuodessa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Tiedekirjasto Pegasuksen informaatikot

Aikataulut ja ilmoittautuminen WebOodissa.

Sisällöt.

Viimeksi päivitetty: 11.1.2019