Julkaisut

Oulun yliopiston asiantuntijat julkaisevat vuosittain noin 3500 julkaisua.

Oulun yliopisto tutkii -tietokanta sisältää tiedot Oulun yliopiston asiantuntijoista ja heidän tieteellisistä, ammatillisista ja yleistajuisista julkaisuista.

Oulun yliopiston avoin julkaisuarkisto Jultika sisältää kokotekstit:
-    Acta Universitatis Ouluensis -sarjassa ilmestyneet väitöskirjat ja muut julkaisut
-    Oulun yliopiston sähköisesti julkaistut opinnäytteet
-    Oulun yliopiston julkaisujen rinnakkaistallenteet

Oulun yliopisto edistää osaltaan kansainvälisen ORCID-tutkijatunnisteen käyttöönottoa Suomessa. ORCID-tunniste helpottaa tutkimustietojen hallintaa, julkaisutoiminna seurantaa ja arviointia sekä lisää näiden tietojen luotettavuutta. Oulun yliopiston tutkijoiden ORCID-tunnisteet tallennetaan yliopiston järjestelmiin ja niiden avulla pyritään vähentämään tutkijoiden hallinnolliseen työhön kuluvaa aikaa ja helpotetaan omien tutkijoiden tunnistamista.