Tietoa kirjastosta

Kirjaston tavoitteet ja tehtävät

Kirjaston organisaatio

Oulun yliopiston kirjasto on yliopiston erillislaitos, joka muodostuu kahdesta palvelukokonaisuudesta: Lainaus- ja tietopalvelut sekä Julkaisu- ja tietoaineistopalvelut.

Kirjastoa johtaa  kirjaston johtaja. Johtaja ja palvelujen esimiehet muodostavat kirjaston johtoryhmän.

Oulun yliopiston kirjaston organisaatiokaavio

Kirjaston käyttösäännöt

Kirjaston kokoelmapolitiikka

Oulun yliopiston kirjasto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön painettuja ja elektronisia tietoaineistoja (mm. kirjoja, lehtiä. hakuteoksia, sanakirjoja, tietokantoja) Oulun yliopiston tutkimus- ja opetusaloilta. Kirjasto vastaa siitä, että yliopiston kaikkien koulutusalojen opettajilla, tutkijoilla ja opiskelijoilla on käytettävissään riittävä ja ajantasainen tietoaineisto.

 

Kirjaston laadunvarmistus

Kartat

 

Kirjaston toimintakertomukset

Kirjaston tilastot

Historiaa


 

 

Viimeksi päivitetty: 25.6.2019