Kirjaston laadunvarmistus

Oulun yliopiston kirjaston laadunvarmistuksella tarkoitetaan toiminnan järjestelmällistä dokumentointia ja kehittämistä, johon liittyy toiminnan tavoitteet, niihin pohjautuvat päätökset ja toiminnan arviointi.

Kirjasto kehittää toimintaansa ja palvelujaan yhdessä tiedeyhteisön kanssa yliopiston tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakasyhteistyö on keskeinen myös kirjaston toiminnan laadun varmistuksessa.

Kirjaston palvelut ovat osa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun laadunvarmistusta. 

Kirjaston intranetissä on kirjaston kaikkeen toimintaan ja sen ohjaukseen liittyvät kuvaukset, ohjeet ja dokumentit. Intranetin avulla perehdytetään uudet työntekijät ja se toimii kirjaston laatukäsikirjana, keskustelufoorumina ja tiedovälityskanavana.

Vastuu kirjaston laadunvarmistuksesta on toiminnan eri tasoilla:

  • kirjaston johtaja ja kirjaston johtoryhmä vastaavat koko kirjaston toiminnan laadusta
  • palveluosastot ja työryhmät vastaavat palvelutuotannon prosesseista ja niiden kehittämisestä

Kirjaston sisällä laadunvarmistuksen väline on myös kuukausipalaverit ja henkilökuntakokoukset. Kuukausipalaverit ja kokoukset ovat paitsi missä mennään –tilaisuuksia, myös foorumi yhteiselle keskustelulle, toiminnan arvioinnille sekä eri palveluiden ja ajankohtaisten asioiden esittelyille.

Yhteisten henkilökuntakokousten lisäksi palveluosastot järjestävät säännöllisesti kokouksia henkilökunnalleen.

Kysymyksiä ja palautetta:

  • Kirjaston johtajalle: minna.abrahamsson-sipponen(at)oulu.fi
  • Kirjaston johtoryhmälle: johtoryhma(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 9.6.2017