Asiakasyhteistyö

Kirjaston asiakkaiden kanssa yhteistyössä tehtävä palveluiden kehittäminen, suunnittelu ja arviointi varmistavat sen, että kirjaston palvelutarjonta on relevanttia ja laadukasta yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun kannalta.

Oulun yliopiston tutkijat, opettajat ja opiskelijat ovat keskeisin sidosryhmä. Kirjaston tehtävä on edistää näiden toimijoiden tavoitteiden toteutumista.  Vuosittaiset tiedekuntien palvelusopimusneuvottelut, teemoitetut laitostapaamiset ja suorat palautteet ovat keskeisiä työskentelytapoja opetus- ja tutkimushenkilöstön kanssa. Lääketieteellisessä tiedekunnassa työskentelyfoorumina toimii kirjastovaliokunta. Muissa tiedekunnissa useimmat laitokset ovat nimenneet oman kirjastoyhteyshenkilön. Kirjaston johtaja ja johtoryhmä tapaavat ylioppilaskunnan ja kiltojen edustajia keskustellakseen ajankohtaisista asioista. Lisäksi kirjastolla on ollut vakiintunutta hankeyhteistyötä useiden erillisten yksiköiden kanssa.

Asiakaskontakteissa, kurssipalautteissa ja verkossa olevalla palautekanavalla saatu palaute käsitellään henkilökunnan palavereissa. Pääsääntöisesti myös kirjataan, mitä toimenpiteitä palautteen johdosta on tehty ja milloin ne on tehty. Kaikkiin palautteisiin vastataan, mikäli lähettäjän tiedot ovat olemassa.

Kirjasto on järjestänyt sekä omia että kansallisesti organisoituja asiakaskyselyitä (FinElib-kysely, kirjastojen kansalliset asiakaskyselyt). Koko kirjastoa koskevien kyselyiden tulokset käydään läpi johtoryhmässä, henkilökuntakokouksissa ja tarpeen mukaan palveluosastoilla. Johtoryhmässä sovitaan, minkälaisiin toimenpiteisiin ryhdytään tulosten perusteella.

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.11.2015