Palveluprosessien laadunvarmistus

Vuonna 2011 kirjaston organisaatio muutettiin palvelupohjaiseksi. Muutoksella pyrittiin varmistamaan kirjaston kaikkien palveluiden kehittäminen ja tuottaminen siten, että niiden laatu on mahdollisimman korkea ja ne ovat relevantteja kullekin yliopiston tieteenalalle.

Tieteenalakohtaisia palveluita ja niitä toteuttavia prosesseja kehitettäessä laadunvarmistamiseen liittyvät toimet tehdään eri palveluista vastaavilla osastoilla ja työryhmissä. Kirjaston intranettiin kootaan kaikki palveluihin ja niiden tuotantoprosessiin liittyvät asiakirjat ja ohjeistukset.

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.11.2015