Hyllyluokat - Pegasus - EU-kokoelma

EU-KOKOELMA

EU L 00          Tiede ja kulttuuri. Tiedepolitiikka
EU L 06          Yhteisöt. Järjestöt
EU L 3            Sosiaalipolitiikka. Yhteiskuntapolitiikka.
EU L 31          Väestötiede. Siirtolaisuus. Pakolaisuus
EU L 316        Sosiologia
EU L 32          Politiikan tutkimus. Valtio-oppi
EU L 33          Aluepolitiikka. Aluetalous. Kansantalous
EU L 331        Työllisyys. Työmarkkinat. Työelämä
EU L 336        Julkinen talous. Raha. Pankit
EU L 338        Talouspolitiikka. Taloudellinen tila.
                      Palvelut. Matkailu
EU L 339        Kauppa. Kansainvälinen maksuliikenne
EU L 339.9     Kansainväliset taloussuhteet.
                     Taloudellinen integraatio. Talousyhteisöt
EU L 34/35    Oikeustiede. Julkinen hallinto.
                      Lainsäädäntö
EU L 36           Sosiaaliturva. Asuminen. Vakuutus
EU L 37           Kasvatus. Koulutus. Yliopistot
EU L 5             Luonnontieteet
EU L 502/504 Ympäristöpolitiikka. Ympäristökysymykset.
                       Luonto
EU L 6             Tekniikka. Teollisuus. Energiapolitiikka
EU L 61           Lääketiede
EU L 63/64     Maa- ja metsätalous. Kalastus
EU L 65           Yritysten hallinto ja organisaatio.
                       Liikenne. Laskentatoimi
EU L 658/659  Liiketalous. Mainonta
EU L 71/72     Alue- ja seutusuunnittelu. Arkkitehtuuri
EU L 8             Kielitiede. Kirjallisuus
EU L 9             Maantiede. Historia

EU-KÄSIKIRJASTO

EU K KAU                    Kausijulkaisut

EU K KAU Tilastot       Kausijulkaisut, ei-lainattavat                                             

Viimeksi päivitetty: 14.1.2019