Hyllyluokat - Lääketieteen kirjasto - Molemmat kerrokset

Lääketieteen kirjaston hyllyluokat

LTK KSTO BF - Psykologia
LTK KSTO H - Yhteiskuntatieteet
LTK KSTO HA - Tilastotiede
LTK KSTO K - Lait.Sopimukset
LTK KSTO L-Q - Opetus. Yliopistot. Tiede
LTK KSTO LB - Tutkimustyön oppaat. Tieteellinen kirjoittaminen
LTK KSTO QA75-76 - Tietojenkäsittely
LTK KSTO QC-QH - Fysiikka. Kemia. Biologia
LTK KSTO QS - Anatomia. Histologia. Embryologia
LTK KSTO QT - Fysiologia. Urheilulääketiede
LTK KSTO QU - Biokemia. Solubiologia. Ravitsemus
LTK KSTO QV - Farmakologia. Toksikologia. Farmasia
LTK KSTO QW - Mikrobiologia. Immunologia
LTK KSTO QY - Kliininen kemia. Koe-eläimet
LTK KSTO QZ - Patologia
LTK KSTO QZ50 - Perinnöllisyyslääketiede
LTK KSTO W - Lääketiede ammattialana
LTK KSTO W13-15 - Lääketieteen sanakirjat. Terminologia
LTK KSTO W18-20 - Lääketieteen opetus
LTK KSTO W20.5 - Lääketieteen tutkimus
LTK KSTO W50-61 - Lääketieteen etiikka ja filosofia
LTK KSTO W84-599 - Terveyspalvelut
LTK KSTO W601-925 - Oikeuslääketiede
LTK KSTO WA1-399 - Kansanterveystiede
LTK KSTO WA400-499 - Työlääketiede
LTK KSTO WA500-599 - Terveydenhuollon hallinto ja organisaatio
LTK KSTO WA950 - Epidemiologia. Biostatistiikka
LTK KSTO WB - Käytännön lääketiede
LTK KSTO WB105 Akuuttilääketiede. Tehohoito
LTK KSTO WB140-299 - Diagnoosi
LTK KSTO WB300-999 - Hoitomenetelmät
LTK KSTO WC - Tarttuvat taudit
LTK KSTO WD - Ravitsemushäiriöt ja aineenvaihduntasairaudet. Allergiat ja immunologiset sairaudet
LTK KSTO WE - Luusto ja lihaksisto. Ortopedia. Reumasairaudet
LTK KSTO WF - Hengityselimistö. Rintakirurgia
LTK KSTO WG - Verenkiertoelimistö. Sydän- ja verisuonisairaudet
LTK KSTO WH - Hematologia
LTK KSTO WI - Gastroenterologia
LTK KSTO WJ - Urologia
LTK KSTO WK - Endokrinologia
LTK KSTO WL - Neurologia. Neurokirurgia
LTK KSTO WM - Psykiatria
LTK KSTO WN - Radiologia
LTK KSTO WO - Kirurgia
LTK KSTO WO200-499 - Anestesiologia
LTK KSTO WP-WQ - Gynekologia. Obstetriikka
LTK KSTO WR - Dermatologia
LTK KSTO WS - Pediatria
LTK KSTO WT - Geriatria. Krooniset sairaudet
LTK KSTO WU - Hammaslääketiede. Suun kirurgia
LTK KSTO WV - Otorinolaryngologia
LTK KSTO WW - Oftalmologia
LTK KSTO WY - Hoitotiede (yleistä)
LTK KSTO WY18 - Hoitotyön koulutus
LTK KSTO WY20.5 - Hoitotieteellinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät
LTK KSTO WY85-87 - Hoitotyön etiikka, teoria ja psykologia
LTK KSTO WY101-145 - Hoitotyön erityisalueet
LTK KSTO WY105 - Hoitotyön hallinto
LTK KSTO WY150-164 - Hoitotyö lääketieteen erikoisaloilla
LTK KSTO WZ1-344 - Lääketieteen historia
LTK BIBL - Bibliografiat
LTK KKU - Kurssikirjojen käsikirjastokappaleet
LTK KU - Kurssikirjat
LTK LEHDET - Aikakauslehdet
LTK OPIN - Opinnäytteet - terveystieteet
LTK OPIN HAMM - Opinnäytteet - hammaslääketiede
LTK REF - Käsikirjat
LTK SARJAT - Sarjajulkaisut
LTK TIL - Tilastot
LTK VÄIT - Väitöskirjat

Viimeksi päivitetty: 11.12.2014