Kirjalahjoitusten vastaanottamista koskeva linjaus

Oulun yliopiston kirjaston tietoaineistopolitiikan mukaisesti kirjasto on ottanut vastaan lahjoituksina vain aineistoja, jotka hyödyttävät yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Lahjoitukset on sijoitettu muun tietoaineiston joukkoon ja niihin on sovellettu samoja arviointi- ja karsintaperiaatteita.

Toistaiseksi kirjasto ei ota vastaan mitään lahjoituksia, sillä saatujen lahjoitusten käsittely on ruuhkautunut. Oulun yliopiston kirjaston ja Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston toimintojen yhdistäminen vaatii niin henkilöresursseja kuin aineiston tilatarpeiden uudelleen suunnitteluakin. Lahjoitusten käsittelyyn ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia.

Viimeksi päivitetty: 8.11.2019