Tietoaineistot

Kirjaston tarjoamat tietoaineistot löytyvät Oula-Finna -tietokannan kautta. E-aineistot on hankittu erikseen yliopistolle ja ammattikorkeakoululle, ja ne ovat haettavissa Oulun yliopiston ja Oamkin omissa näkymissä. 

Oulun yliopiston kirjasto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön painettuja ja elektronisia tietoaineistoja (mm. kirjoja, lehtiä, hakuteoksia, sanakirjoja, tietokantoja) Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja opetusaloilta. Kirjasto vastaa siitä, että yliopiston ja ammattikorkeakoulun kaikkien koulutusalojen opettajilla, tutkijoilla ja opiskelijoilla on käytettävissään riittävä ja ajantasainen tietoaineisto.

Tietoaineistopolitiikka

Kirjalahjoitusten vastaanottamista koskeva linjaus

Oulun yliopiston kirjaston tietoaineistopolitiikan mukaisesti kirjasto on ottanut vastaan lahjoituksina vain aineistoja, jotka hyödyttävät yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Lahjoitukset on sijoitettu muun tietoaineiston joukkoon ja niihin on sovellettu samoja arviointi- ja karsintaperiaatteita.

Toistaiseksi kirjasto ei ota vastaan mitään lahjoituksia, sillä saatujen lahjoitusten käsittely on ruuhkautunut. Oulun yliopiston kirjaston ja Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston toimintojen yhdistäminen vaatii niin henkilöresursseja kuin aineiston tilatarpeiden uudelleen suunnitteluakin. Lahjoitusten käsittelyyn ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia.