Vuosi 2016 Oulun yliopiston kirjastossa

Toimintakertomus

Vuoteen mahtui paljon uutta

Kirjaston organisaatio uudistettiin. Aiemmin neljän osaston organisaatio tiivistyi kahteen osastoon: Lainaus- ja Tietopalvelut – osasto sekä Julkaisu- ja Tietoaineistopalvelut – osasto. Uuteen organisaatioon siirryttiin joulukuun alussa 2016. Organisaatiota rakennettiin koko henkilökuntaa osallistaen. Tiivis organisaatio sopii henkilöstön vähennyttyä merkittävästi eläköitymisten myötä. Pienessä organisaatiossa yhteistyö ja kaikkien panos on tärkeää; yhteistyö ja monet prosessit kulkevat läpi osastojen. Muutoksia ja uuden oppimista sisältyy kaikkien tehtäviin.

Avoin tiede

Avoimen tieteen palveluja kehitettiin kirjastossa ja rinnakkaistallentaminen aloitettiin vähitellen, vaikka Oulun yliopisto velvoitti tutkijoita rinnakkaistallentamiseen vasta vuoden 2017 alusta lähtien. Avoin tiede on tullut tutkijoiden lisäksi myös yliopistokirjastojen arkipäivään; sen parissa on paljon tekemistä vielä edessä.Keväällä 2016 Oulussa järjestettiin Avoimen tieteen osaajakoulutus yhteistyössä Opetus– ja kulttuuriministeriön ATT hankkeen kanssa. Oulussa osallistujissa oli siihen mennessä ennätysmäärä tutkijoita ja osaajakoulutustapahtuma järjestettiin kokonaan englanninkielisenä myös ensimmäistä kertaa. Kirjastossamme iloittiin Opetus– ja kulttuuriministeriön ATT hankkeen Nordic Open Scince and Research Forumissa marraskuussa antamasta tunnustuksesta Oulun yliopistolle avoimen tieteen edistämisestä. Oulun yliopisto paransi sijoitustaan Avoimen tieteen viisiportaisessa asteikossa. Oulun yliopisto nousi sijalle neljä (4). Kansainvälisellä Open Access Week viikolla lokakuussa Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla järjestettiin saman sisältöiset tilaisuudet, joissa tutkimuksen avoimuudesta puhuivat pääasiassa tutkijat itse.

Tutkijoiden yö

Kirjasto oli näyttävästi mukana Oulun yliopiston osallistuessa ensimmäistä kertaa Euroopassa yli 250 paikkakunnalla järjestettävään Tutkijoiden yöhön. Perjantaina 30. syyskuuta Tiedekirjasto Pegasuksessa vietettiin Värikäs ilta, jonka ohjelma oli suunnattu kaiken ikäisille. Illan aikana kirjastossa geokätköiltiin, luotiin uusia aarteita vanhoista kirjoista, väritettiin kuvaa yhdessä, oli tietokilpailua ja opastettua kierrosta, tiedekirjailija Tiina Sarjan haastattelu, Päivi Kuuvan stand up esitys ja kaksi opiskelijabändiä. Koskaan aikaisemmin ei kirjastossamme ole ollut yhtä aikaa niin paljon lapsia. Ilta onnistui ja siitä jäi meille järjestäjille iloinen muisto ja toivottavasti ennen kaikkea kirjaston tapahtumissa käyneille hyvä muisto.

Vierailijoita

Itä-Suomen yliopiston (UEF) kirjaston bibliometriikka-ryhmä vieraili benchmark hengessä maaliskuussa. Toukokuussa Lapin korkeakoulusta kävi vierailijoita tutustumassa Tiedekirjasto Pegasuksen remonttiin ja sen tuloksiin. Maakunta-arkistosta tehtiin asiantuntijavierailu lokakuussa, aivan maakunta-arkistotoiminnan loppumetreillä, ennen sulauttamista Kansallisarkistoon. Suomen yliopistokirjastojen varajohtajat kokoontuivat marraskuussa Oulussa. Joulukuussa Zhejiang yliopistosta (Zhejiang University of Finance & Economics) Kiinasta saapui arvokas delegaatio Oulun yliopistoon ja he vierailivat myös Tiedekirjasto Pegasuksessa.

Näyttelyt

Vuoden aikana kirjaston tiloissa järjestettiin mielenkiintoisten toimijoiden näyttelyitä.

Maaliskuussa avattiin Giellagas-instituutin ja Kolttakulttuurisäätiön upea kolttasaamelaisten kuvia ja käsitöitä esittelevä näyttely ’Tunturien helmet - Tuõddri Peeʹrel. Näyttelyn kaunista ja värikästä kuvastoa kävi moni ihailemassa sekä tarkoituksella että ohimennen.

Toukokuussa kirjastossa avattiin koskettelukirjanäyttely. Näyttely koostui kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuksen ja avoimen yliopiston tekstiilityön sivuaineen opiskelijoiden valmistamista koskettelukirjoista. Tässä näyttelyssä sai luvallisesti kosketella näyttelyesineitä. Koskettelukirjat annettiin näyttelyn jälkeen lahjoituksena Celia-kirjastolle, joka on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus ja tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Näkö- ja monivammaiset perheet voivat lainata koskettelukirjoja Celia-kirjastosta.

Vuoden 2015 puolella alkanut Mirjam Kinoksen lahjoittamasta suuresta kokoelmasta poimittuja exlibriksiä esittelevä näyttely jatkui vielä tammikuun 2016 ajan. Näyttely muuttui elävämmäksi kun Mirjam Kinoksen tytär Marjatta Lipponen ja taidehistorian lehtori Jorma Mikola keskustelivat exlibris taiteesta ja esittelivät valikoituja exlibriksiä aiheesta kiinnostuneille kahdessa tammikuussa järjestetyssä tilaisuudessa.

Tilat ja kokoelmat

Vuoteen 2016 sisältyi useita tilamuutoksia. Organisaatiomuutokseen liittyi työhuoneiden muutoksia. Tietopalvelun informaatikot muuttivat pois toisen kerroksen työhuonesiivestä ja tiivistivät työhuoneitaan lähelle tietopalvelun palvelupistettä. Tämän ansiosta työhuonesiivestä vapautui lisää ryhmätyöhuoneita opiskelijoille. Ryhmätyöhuoneiden määrä Tiedekirjasto Pegasuksessa on lisääntynyt merkittävästi.

Päätimme aloittaa palvelumuotoiluoppien soveltamisen ryhmätyötilojen kohentamisen suunnittelulla. Joulukuussa aloitettiin opiskelijoita osallistava tilasuunnittelu järjestämällä tiedonkeruu haastattelujen sekä tunnelma- ja ideakarttojen avulla joulukuussa 2016. Projektia jatketaan vuoden 2017 aikana ja muutokset pyritään toteuttamaan myös vuoden 2017 aikana.

Kesän 2016 isoin remontti Tiedekirjasto Pegasuksessa oli toisessa kerroksessa sijaitsevien Historian sekä Kielitieteiden- ja Logopedian salien lattioiden uusiminen sekä kirjahyllyjen vaihto. Kirjaston tietoaineistopalveluilla oli taas edessään kokoelmien siirto suojaan ja remontin jälkeen takaisin uusiin hyllyihin kesän aikana. Remontissa hyödynnettiin kierrätystä, koska entisen Tellus kirjaston hyllyt sijoitettiin nyt Tiedekirjasto Pegasuksen toisen kerroksen saleihin. Operaatio onnistui tiukasta aikataulusta huolimatta ja kokoelmat olivat takaisin paikoillaan ennen syyslukukauden alkua.

Vuodenvaihteessa 2016/2017 Arkkitehtuurin tiedekunta muutti Linnanmaan kampukselle. Arkkitehtuurin kirjaston kokoelmat siirrettiin Tiedekirjasto Pegasukseen joulukuussa 2016. Pegasuksen kokoelmiin tehtiin tilaa arkkitehtuurin aineistoille ja hyllyluokitukseen lisättiin Arkkitehtuurin kirjaston tarkempia hyllyluokkia, jotta arkkitehtuurin kokoelmat olisivat edelleen hyvin löydettävissä. Kokoelmien siirroista vastaavilla kirjaston työntekijöillä oli paljon järjestely- ja siirtotöitä vuoden 2016 aikana.

54 985 tilattua elektronista kausijulkaisua

kasvua 7,2 %

Kirjaston kokoelmissa viime vuosien trendi on ollut se, että e-aineistojen määrä kasvaa ja painetun aineiston osuus vähenee. Vuoden 2016 kirjahankinnoista e-kirjojen osuus oli 40% suurempi kuin painettujen kirjojen osuus. Kausijulkaisujen eli lehtien osalta painettujen lehtien osuus on jo pitkään ollut murto-osa lehtikokoelmista verkkolehtiin verrattuna.

Järjestelmät

Kirjaston ja tietohallinnon yhteistyönä luotiin Jurita –lomakepohja, jonka avulla tutkijat voivat helposti ilmoittaa OY Tutkii tietokantaan sieltä puuttuvat julkaisutietonsa – joita ei ole saatu importoitua kansainvälisistä julkaisutietokannoista – sekä lähettää julkaisunsa rinnakkaistallennettaviksi Jultika-julkaisuarkistoon. Jurita lomaketta käytettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2016 julkaisutietojen keräämisessä, marraskuusta 2016 lähtien. Tutkijat pitivät Jurita-lomaketta helppokäyttöisenä ja tutkijan tallennustyötä vähentävänä.

Vuodenvaihteeseen osui kirjastojen taustajärjestelmän Voyagerin iso päivitys. Päivityksen piti sujua ongelmitta, mutta skandiaakkosten päivittyminen kesti hetken aikaa. Päivitys saatiin kuitenkin toteutettua.

Suomalaiset korkeakoulukirjastot ja muutamat tutkimuslaitosten kirjastot ovat käyttäneet Voyager taustajärjestelmää, joka on hankittu kahden suomalaisen konsortion kautta. Yliopistokirjastojen ja muutaman tutkimuslaitoskirjaston konsortio on nimeltään Linnea2. Voyager järjestelmän käyttöikä alkaa olla lopuillaan ja ajankohtaiseksi on tullut uuden taustajärjestelmän hankinta. Vuoden 2016 aikana tuli ilmeiseksi, että yliopistokirjastot eivät halua enää hankkia taustajärjestelmää konsortion kautta vaan suorahankintana taustajärjestelmätarjoajilta. Mutta taustajärjestelmän kilpailutukseen päätettiin silti ryhtyä yhdessä, mukaan tuli myös Amkit-konsortio, joka on ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyökonsortio sekä Kansalliskirjasto. Kirjastojen taustajärjestelmän hankintayhteistyö aloitettiin keväällä 2016; hankintayhteistyön vetäjäksi ryhtyi Aalto yliopisto.

Kirjaston käyttäjät

2 854 tietopalvelutoimeksiantoa

kasvua 25,5 %

Osallistuminen koulutuksiin

Palvelumuotoilu on ajan trendi. Kirjaston koko henkilökunnalle järjestettiin palvelumuotoilukoulutus lokakuussa. Kirjaston eri tehtävistä/palveluista koottu pieni ryhmä jatkoi palvelumuotoilun oppien soveltamista ryhmätyötilojen kohennuksen suunnittelussa. Kirjaston koko henkilökunta osallistui myös Henkilöstöpalvelujen tarjoamaan, hyvinvointikyselyn 2015 teemoihin liittyvään ’Hyvästä parhaaksi’ koulutukseen. ATT-hankkeen osaajakoulutuksiin osallistuttiin myös laajasti.

In memoriam

Vuoteen 2016 kuului paljon mielenkiintoista työtä ja iloa, mutta myös surua – jouduimme jättämään jäähyväiset pidetylle pitkäaikaiselle työtoverille hänen menehtyessään huhtikuussa 2016.