KURSSIKIRJALLISUUS 2018-2019

Pyydämme opintojaksojen vastuuhenkilöitä ilmoittamaan uudet Oulun yliopiston perustutkintojen opintovaatimuksissa olevat kurssikirjat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään 18.5.2018 mennessä oheisella lomakkeella:

 

http://www.oulu.fi/kirjasto/node/7669

 

Kaikki opintojakson uudet ja vaatimuksista poistuvat kurssikirjat voi ilmoittaa samalla lomakkeella.

Kirjasto ostaa kurssikirjat siihen tarkoitetulla määrärahallaan. Mahdollinen tentaattorikappale hankitaan oppiaineen varoilla.

Lisää tietoa kurssikirjoista ja muista opettajille keskeisistä aineistoista ja palveluista löydät Open oppaasta. http://libguides.oulu.fi/openopas

 

 

 

Oulun yliopiston kirjaston hankinnassa palvelevat

 

Kari Tossavainen p. 483527

Terttu Illikainen p. 482305

Raija Järvitalo p. 483245

sähköposti: kirjasto.hankinta@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 20.2.2018