Pääsy Taylor & Francisin ja Wileyn elektronisiin aineistoihin vaarassa

FinELibin nykyiset sopimukset Taylor & Francisin ja Wileyn kanssa päättyivät vuoden 2018 lopussa. Neuvottelut kustantajien kanssa jatkuvat, mutta on epävarmaa päästäänkö sopimukseen. Jos sopimukseen ei päästä, pääsy näiden kustantajien sähköisiin aineistoihin katkeaa. Tästä syystä aineistoa käyttävien tutkijoiden ja opiskelijoiden kannattaa tallentaa työssään tarvitsemat aineistot ja artikkelit itselleen viipymättä. Kustantajien asettamien käyttöehtojen mukaan aineistoa saa yhdellä kertaa ladata kohtuullisia määriä.

Molemmat kustantajat ovat ilmoittaneet, että pääsy aineistoon jatkuu tammikuun loppuun saakka. Siihen saakka aineistoja voi käyttää ja hakea niistä artikkeleita. kunnes sopimus päättyy

FinELibin tavoittelee neuvotteluissa pääsyä aineistoihin sekä avoimen julkaisemisen lisäämistä kohtuullisilla kustannuksilla, mutta yhteisymmärrystä sopimusten kustannuksista ei ole saavutettu.

FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, joka neuvottelee e-aineistosopimuksia suomalaiselle tiedeyhteisölle.

Wiley aineistot:
http://www.onlinelibrary.wiley.com/

Taylor & Francisin aineistot:
http://www.tandfonline.com/

Lue lisää sopimusneuvottelujen tilanteesta:
http://finelib.fi/finelibin-neuvottelut-taylor-francisin-ja-wileyn-kanssa-haastavassa-tilanteessa/

Lue vaihtoehtoisista tavoista päästä käsiksi artikkeleihin:
http://finelib.fi/neuvottelut/alternative-access/

Lisätietoja:
Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto, tiina.jounio@oulu.fi
Arja Tuuliniemi, FinELib-toimisto, finelib@helsinki.fi

Viimeksi päivitetty: 22.1.2019