Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Löydä tieto!

Tiedonhankintakurssi on osa kauppatieteiden kandidaatintutkielmaa (724050A). Se vastaa laajuudeltaan 1 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä arvioida tiedonlähteitä.

Kurssitarjontamme:

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet) (724050A)

Kokemuksia kursseistamme:

"Tiedonhankintataitoni ennen kurssia olivat mitättömät. Olin tutustunut Oula-järjestelmään hakemalla tarvitsemiani kurssikirjoja ja e-lehtiä, mutta ainoastaan yksinkertaisella haulla."

"Tiedonhaun kurssilla oppimaani voi hyödyntää sellaisenaan kandin tutkielmaa rakentaessa ja uskon että kaikki kurssilla oppimani myös tulee käytännössä käyttöön tutkielmaa kirjoittaessani. Kurssilla vahvistui käsitykseni tiedonhakutaidoista osana akateemisia opiskelutaitoja."

"Tiedonhaun kurssi on erinomainen aloitus kandityön kirjoittamiselle. Itseasiassa ennen kurssin alkua en osannut oikein odottaakaan, kuinka suuren määrän tietoa ja osaamista tiedonhaun kurssi tarjoaa."

"Kurssi vastasi odotuksiini ja ylitti ne useassa kohdassa. Kiitokset tarpeellisesta sekä hyödyllisestä kurssista!"

 

 

 

 

 

 


 

Viimeksi päivitetty: 24.8.2018