University of Oulu, 2016

Kirjastoinfot uusille opiskelijoille

Osallistu kirjastoinfoon! Opit hyödyntämään tehokkaasti tietoaineistoja ja kirjaston tiloja.

Kaikille uusille opiskelijoille järjestetään kirjaston käytön opetusta ensimmäisen vuoden syksyllä. Kirjastoinfon tavoitteena on, että opiskelija 

  • tuntee kirjaston keskeisimmät palvelut
  • osaa hyödyntää kirjastoa opiskelutilana
  • löytää tarvitsemansa kirjat ja lehtiartikkelit

Oamkin ja OSAO:n Kontinkankaan opiskelijat

Varaa kirjastoinfo uusille opiskelijoille  www-lomakkeella.

Lisätietoja

informationservice (at) oulu.fi

Oulun yliopiston opiskelijat

Fuksiopetus Linnanmaalla

Syksyn 2020 kirjastoinfojen järjestelyistä lähetetään tarkemmat ohjeet pienryhmäohjaajille elokuussa. Info koostuu kahdesta osasta: etäluennosta (zoom) ja kirjastokäynnistä.

  • Suurimmalla osalla kirjastoinfo on jo valmiina lukujärjestyksessä tutkinto-ohjelman orientaatiokurssin yhteydessä. Muut voivat sopia oman ajan tällä lomakkeella tai liittyä jonkin toisen ryhmän infosessioon.
  • Kirjastoinfojen ajankohdat näkyvät täällä (linkki tulossa). Infon kesto on noin 45 minuuttia.
  • Pegasuksen ala-aulassa päivystää lukukauden alussa kirjaston esittelijä, joka esittelee pienryhmille lyhyesti lainaus- ja palautusautomaatin, varaushyllyt, kurssikirjojen sijainnin, jne. Tähän esittelyyn ei tarvitse varata erikseen aikaa, vaan pienryhmät voivat yksi kerrallaan piipahtaa kirjastossa itselleen sopivana ajankohtana.

Pienryhmäohjaajat pitävät itse kirjaa opiskelijoiden läsnäolosta ja huolehtivat siitä, että jokainen uusi opiskelija osallistuu kirjastoinfoon.

Fuksiopetus Kontinkankaalla

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat:
Opetus kuuluu pakollisena osana kurssiin 043003Y Tieto ja tutkimus 1: Tiedonhaku
Kurssikuvaus WebOodissa

Terveystieteiden opiskelijat:
Opetus kuuluu pakollisena osana kurssiin 352012Y Tiedonhaun perusteet
Kurssikuvaus WebOodissa

Kansainväliset opiskelijat

Uusille kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille järjestetään LibraryABC-opetusta.

Lisätietoja

informationservice (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 30.6.2020