University of Oulu, 2016

Kirjaston käytön opetus uusille opiskelijoille

Opi hyödyntämään tehokkaasti tieteellisiä tietoaineistoja ja kirjaston tiloja.

Kaikki uudet opiskelijat osallistuvat pienryhmissä kirjaston käytön opetukseen ensimmäisen vuoden syksyllä. Kirjaston käytön opetus uusille opiskelijoille on opetussuunnitelmiin sisältyvän tiedonhankinnan opetuksen ensimmäinen vaihe. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

  • tuntee kirjaston keskeisimmät palvelut
  • osaa hyödyntää kirjastoa opiskelutilana
  • löytää tarvitsemansa kirjat ja lehtiartikkelit

Fuksiopetus Linnanmaalla

Mikäli kirjastonkäytön opetus ei ole valmiina lukujärjestyksessä, pienryhmäohjaajat varaavat opetusajan ryhmälleen. Huolehtikaa siitä, että jokainen uusi opiskelija osallistuu kirjaston fuksiopetukseen.

  • Opetusaika varataan www-lomakkeella. Huom! Aikaa ei tarvitse varata erikseen, jos se on jo valmiiksi lukujärjestyksessä osana tutkinto-ohjelmasi orientaatiokurssia.
  • Opetuksen kesto on 1 oppitunti.
  • Pienryhmäohjaajat pitävät itse kirjaa opiskelijoiden läsnäolosta

Paikka
Tiedekirjasto Pegasus PK247

Lisätietoja
Tiedekirjasto Pegasus

Merja Ryhänen
p. 0294 483256  
PK123
merja.ryhanen(at)oulu.fi 

Ursula Heinikoski
p. 0294 48 1087
PK259
ursula.heinikoski(at)oulu.fi

Fuksiopetus Kontinkankaalla

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat:
Opetus kuuluu pakollisena osana kurssiin 043003Y Tieto ja tutkimus 1: Tiedonhaku
Kurssikuvaus WebOodissa

Terveystieteiden opiskelijat:
Opetus kuuluu pakollisena osana kurssiin 352012Y Tiedonhaun perusteet
Kurssikuvaus WebOodissa

Kansainväliset opiskelijat

Uusille kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille järjestetään LibraryABC-opetusta.

Viimeksi päivitetty: 10.1.2020