Lastentaudit


Lastentaudit on monipuolinen ja laaja-alainen lääketieteen erikoisala, joka pitää sisällään useita osa-alueita. Oulun yliopistossa lastentaudit kuuluu oppiaineena PEDEGO-tutkimusyksikköön. PEDEGO-tutkimusyksikössä annetaan lastentautiopin lääketieteen perusopetusta sekä erikoislääkärikoulutusta. Lisäksi tehdään runsaasti tieteellistä tutkimusta.


Lääketieteen koulutusohjelmaan kuuluva lastentautien perusopetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Perusopetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet hoitaa lapsia ja nuoria avoterveydenhuollon yksiköissä, erikoistuvana sairaalalääkärinä sekä ymmärtää lasten, nuorten ja perheiden asemaa yhteiskunnassa. Opetukseen kuuluvat luennot, erilaiset ryhmäopetukset, poliklinikkaopetus, osastokierrot, teemapäiväseminaarit sekä potilaiden tutkiminen itsenäisesti eri osastoilla ja päivystyspoliklinikalla.


Lastentautien erikoislääkärikoulutukseen sisältyvät kaikki lastentautien osa-alueet. Erikoispoliklinikoilla ja osastoilla tehtävän potilastyön lisäksi koulutukseen kuuluu säännöllinen päivystystoiminta. Teoreettiseen koulutukseen kuuluvat muun muassa säännölliset seminaari- ja luentoesitelmät, lehtireferaatit sekä klinikan ulkopuoliset koulutustilaisuudet. Erikoislääkärikoulutus kestää kokonaisuudessaan 6 vuotta ja antaa valmiudet toimia itsenäisenä lastentautien erikoislääkärinä sairaalassa ja avohoidossa.

Lastentautien osa-alueisiin voi kouluttautua eriytyvällä koulutuksella (suppea erityispätevyys tai lisäkoulutusohjelma).

 

Lastentautiopin koulutus ja opetus:

   - KAUSIKALENTERI 

   - VIIKKO-OHJELMA  (PEDEGO-meetingit, potilasmeetingit, erik.lääkäriopetukset, seminaarit ym.)

 

Opetushenkilökunta                                                  

Tutkimus            

                                        

Viimeksi päivitetty: 14.12.2016