Tutkimus

Kliininen tutkimus on laaja-alaista ja tietyillä aloilla pyritään kansainväliselle huipputasolle. Tutkimus voi tuottaa välittömästi tai välillisesti saavutettavia terveyshyötyjä tai johtaa terveydenhuollon kokonaiskustannuksien alenemiseen.

Kliinisen lääketieteen laitoksen tutkimustoiminnan tehtävänä on

  • luoda uutta tietoa
  • kouluttaa uusia tutkijoita
  • mahdollistaa ammattihenkilöiden ammattitaidon ja kompetenssin kasvun
  • auttaa pitämään erityisosaajat yliopiston tai sairaanhoitopiirin viroissa ja lisätä näiden virkojen houkuttelevuutta.
  • edistää terveydenhuollossa tehtävien keksintöjen ja innovaatioiden syntyä ja mahdollistaa vaurautta lisäävän toiminnan syntyä
  • asettaa terveydenhuollon totutut menettelytavat tarkastelunalaiseksi
  • mahdollistaa uusien diagnostiikka- tai hoitomenetelmien käyttöönoton

Viimeksi päivitetty: 10.11.2016