Kirurgia

Kirurgian opetuksen tavoitteena on, että opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kirurgisten sairauksien yleislääkäritasoisen diagnostiikan, osaa arvioida sairauksien tutkimisen ja hoidon kiireellisyyden sekä ymmärtää kirurgisten sairauksien luonnollisen kulun sekä hoitoperiaatteet. Opiskelijalla on valmius diagnosoida ja hoitaa äkillisiä kirurgista hoitoa tarvitsevia potilaita päivystyksessä. Hän osaa tehdä pieniä kirurgisia toimenpiteitä ja ommella haavoja. 

Kirurgian opetuksen laajuus lääketieteen lisensiaatin opinnoissa on 24 opintopistettä. Opetus annetaan kolmantena (16)  ja neljäntenä  (8)opiskeluvuotena. Opetusta annetaan ortopedian, traumatologian, urologian, rintaelinkirurgian, verisuonikirurgian, gastroenterologisen kirurgian, lasten kirurgian, plastiikkakirurgian ja käsikirurgian opettajien järjestämänä. Opetusta on integroituna myös elintavat ja terveysjuonteeseen, lääkärin ammattiin kasvujuonteeseen sekä  muihin oppiaineisiin mm. sisätautien,  patologian,  naistentautien ja syöpätautien opetukseen.

Opiskelumuotoina ovat luento-opetus, teemapäivät, ryhmäopetukset, osastoharjoittelu ja leikkaussaliviikot. Oppimisen arviointi tapahtuu välitenteillä ja neljäntenä vuonna järjestettävällä lopputentillä sekä oppimispäiväkirjan avulla.

Viimeksi päivitetty: 2.5.2014