Neurologia

Neurologian klinikan tehtävänä on suorittaa korkeatasoista kliinis-neurologista tutkimusta sekä antaa neurologista perus- ja jatkokoulutusta. Koulutuksen tehtävänä on antaa Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuville yleislääkäreille korkeatasoiset neurologiset valmiudet ja jatkokoulutuksen tavoitteena on valmistaa päteviä neurologian erikoislääkäreitä. Vain aktiivisen ja korkeatasoisen tutkimuksen avulla voidaan ylläpitää valmiuksia antaa laadukasta neurologista opetusta. Tästä johtuen klinikassa pyritään tekemään korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä ja osallistumaan merkittävimpiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin kliinisen neurologian alalla.

Viimeksi päivitetty: 14.6.2013