Psykiatria

Oppiaine pyrkii antamaan laadukasta opetusta ja tekemään korkeatasoista tutkimusta psykiatrian alalla.

Lääketieteen opiskelijoille annetaan neljän opintopisteen laajuinen psykologian opetusjakso ja 12 opintopisteen laajuinen opetus psykiatrisista häiriöistä ja niiden hoidosta.  Opetus antaa valmiudet kohdata psyykkisistä ongelmista kärsivä potilas, oppia tunnistamaan tavallisimmat mielenterveyden häiriöt ja hoitaa lievistä häiriöistä kärsiviä potilaita. Opetuksessa pyritään vähentämään mielenterveyshäiriöiden aiheuttamaa häpeäleimaa. Oppiaine vastaa myös psykiatriaan erikoistuvien lääkärien jatkokoulutuksesta.

Viimeksi päivitetty: 10.3.2014