Syöpätaudit ja sädehoito

Syöpätaudit ja sädehoito on hyvin nopeasti kehittyvä lääketieteen erikoisala, joka yhdistää lääkehoidoissaan uusimman solubiologisen tietämyksen kliiniseen käytäntöön. Sädehoidossa puolestaan yhdistyvät hiukkasfysiikkaan potilaan kliininen tutkiminen, radiologisten kuvien tulkitseminen, kolmiulotteinen hahmottaminen ja myös käden taidot. Yksi osa erikoisalaa on myös palliatiivinen hoito, jonka osaaminen hyödyttää useimmilla lääketieteen erikoisaloilla ja josta on mahdollista suorittaa erityispätevyys. Syöpätautien ja sädehoidon erikoistumisohjelmassa ei ole keskussairaalapakkoa ja päivystysrasite on hyvin maltillinen.

Lääketieteen koulutusohjelmaan kuuluva kliinisen syöpätautiopin kurssin tavoite on opiskella tulevaa lääkärintyötä varten ja antaa valmiudet kohdata syöpäpotilas perusterveydenhuollossa. Kurssilla opiskelija perehdytetään syöpätautien varhaisdiagnostiikkaan ja ehkäisyyn, syövän hoidon yleisiin periaatteisiin, syövän hoitojen tehoon, vaikutusmekanismeihin ja haittavaikutuksiin, sekä eri syöpämuotojen pääpiirteisiin ja yleisimpien syöpien jälkiseurantaan. Kurssilla käsitellään myös syöpäpotilaan kuntoutuksen, ravitsemuksen ja palliatiivisen hoidon erityispiirteitä.  Opetus sisältää seminaareja, poliklinikka- ja osasto-opetuksia sekä luentoja.

Viimeksi päivitetty: 24.4.2014