Koneensuunnittelun tutkimusyksikkö

Koneensuunnittelun tutkimusryhmän tutkimuksen ja opetuksen kohteena on nimensä mukaisesti koneensuunnittelu, joka jakautuu ryhmän sisällä pienempiin osakokonaisuuksiin. Osakokonaisuudet ovat:

- Auto- ja työkonetekniikka

- Perinteinen koneensuunnittelu

- Paperiteollisuuden koneet

- Tietokoneavusteinen suunnittelu

Koneensuunnittelun tutkimusryhmän henkilökunta koostuu professoreista, yliopisto-opettajasta, tohtorikoulutettavista ja vaihtuvista projektitutkijoista. Tutkimus koneensuunnittelun tutkimusryhmässä keskittyy vaihtuviin tutkimusprojekteihin, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa.

 

Auto- ja työkonetekniikka

Auto- ja työkonetekniikka keskittyy nykypäivän auto- sekä työkoneteollisuuden vaatimuksien mukaiseen opetukseen ja pyrkii valmistamaan opiskelijat työelämään kehittämään uusia innovaatioita tällä teollisuuden alalla. Auto- ja työkonetekniikassa syvennytään raskaan kuljetuskaluston sekä erilaisten työkoneiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja kontruktiotekniikkaan. Laadukkaan koulutuksen ja tutkimustyön takaavat yhteistyökumppanit suomalaisesta auto- ja työkoneteollisuudesta. 

 

Perinteinen koneensuunnittelu

Perinteinen koneensuunnittelu on ollut perustaltaan muuttumaton vuosikymmenien ajan. Perinteisessä koneensuunnittelussa opetus ja tutkimus tähtää koneensuunnittelun perusteisiin, joissa on huomioitu nykypäivän kehittyvän ja edistyksellisen teollisuuden tarpeet.

 

 

Paperiteollisuuden koneet

Paperiteollisuuden koneet on syventävä ammattiaine tuleville paperiteollisuuden osaajille. Paperiteollisuuden koneissa käydään läpi koko paperinvalmistus prosessi puusta - paperiksi. Tutkimuksessa pyritään vastaavasti syventymään nykyisen paperin valmistuksen ongelmiin ja tutkimaan niihin johtavia syitä. Opetuksessa ja tutkimuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä suomalaisten paperiteollisuuden alan yritysten kanssa. Yhteistyö yritysten kanssa on tärkeää etenkin paperiteollisuuden alalla koska kuten kuvasta voi huomata koneiden mittakaava on sen verran suuri ettei niiden käytännönläheiseen opettamiseen ja tutkimiseen ole mahdollisuutta yliopiston tiloissa.

 

Tietokoneavusteinen suunnittelu

Tietokoneavusteinen suunnittelu toimii perinteisen koneensuunnittelun työvälineenä ja onkin nykyään yksi koneensuunnittelun näkyvimmistä osista, koska lähes kaikki koneensuunnittelun parissa toimivat yritykset ovat siirtyneet perinteisestä koneenpiirustuksesta tietokoneavusteiseen CAD-suunnitteluun. Tietokoneavusteisen suunnittelun avulla piirustuksista voidaan mallintaa havainnollisia 3D-malleja ja valmistaa toimivia kokoonpanoja

kuva CAD-mallista

Nykyaikaisen koneensuunnittelun lopputulos CAD-mallin muodossa.

 

 

 

 

Tutkimusprojektit

Koneensuunnittelun tutkimusryhmän tutkimuskohteet painottuvat ryhmän erikoisosaamiseen, joita ovat:

- Ajoneuvon testausosaajan ja tarkastajan oppimisympäristö (AutoKoulu)

- Auto- ja työkonetekniikka

- Paperikoneteknologia

- Koneenrakennus

- Koneensuunnittelu

- Konemekaniikka

- Telakkateollisuus

- Värähtelymekaniikka

 

 

Viimeksi päivitetty: 30.11.2017