Tutkimusyksiköt

Konetekniikan koulutusalan toiminnot on jaettu tutkimusyksiköihin, jotka huolehtivat oman alaansa kuuluvasta opetuksesta ja suorittavat alaansa liittyvää tutkimusta yhteistyössä muiden yksiköiden ja koulutusalojen kanssa. 

Koneensuunnittelun tutkimusyksikön pääala on koneensuunnittelu, joka yhdistää eri konetekniikan osa-alueet kyseessä olevaan suunnittelutehtävään. Tutkimus ja opetus on erityisesti suuntautunut konedynamiikkaan, paperiteollisuuden koneisiin, tietokoneavusteiseen suunnitteluun sekä luovuuteen.

Materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimusyksikössä tutkimus suuntautuu teräksiin, niiden valmistusmenetelmiin, ominaisuuksiin ja käyttöön. Tuotanto puolella tutkimuksen painopisteet ovat konepajateollisuuden valmistustekniikat, lastuava työstöön ja työkaluihin liittyvät tutkimukset, tuotantoautomaatio, tietokoneavusteinen valmistus ja joustavat valmistusjärjestelmät,  laadunohjaus ja laatujärjestelmät, tuotekehitykseen liittyvä valmistus, prototyypit ja työvälinevalmistus sekä ohutlevytuotevalmistus ja materiaalien konepajakäytettävyystutkimukset. Teollisuuden painoalueiden muuttuessa viime vuosina opetusta ja tutkimusta on suunnattu myös elektroniikan valmistustekniikkaan.

Mekatroniikan ja konediagnostiikan tutkimusyksikkö perehtyy erityisesti kunnossapitoon, koneiden kunnon diagnosointiin, mekatroniikkaan ja tietokoneiden käyttöön koneohjauksissa ja koneiden toiminnan mallinnuksessa. Ryhmä suunnittelee muun muassa yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa erilaisia lääketieteessä käytettäviä laitteita.

Rakenteet ja rakentamisteknologian tutkimusyksikössä tutkitaan ja opetetaan rakennesuunnittelun, rakentamisen ja rakentamisteknologian menetelmiä. Lisäksi kehitetään ja sovelletaan menetelmiä koneiden, laitteiden ja rakenteiden mekaanisen käyttäytymisen analysointiin ja menetelminä ovat teoreettiset, numeeriset tai kokeelliset tutkimukset. Diplomi-insinöörikoulutukseen sisältyvät rakenteiden suunnittelu, uusi teknologia rakentamisessa ja rakentamisen elinkaaritalous.

Viimeksi päivitetty: 27.9.2018