Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Kemian koulutusohjelma

Oulun yliopiston kemian laitoksen opetus ja tutkimus ovat keskittyneet materiaalien kemiaan ja vihreään kemiaan. Materiaalien kemiassa yhdistyvät molekyylitason nanotehtaat, katalyytit, valoa säteilevät mikrorakenteet ja niiden laskennallinen tutkimus. Vihreän kemian tavoitteena on edistää huomispäivän ympäristöystävällistä yhteiskuntaa. Ympäristöystävälliset teollisuusprosessit ja arvokkaiden kemikaalien talteenotto jätteistä ovat esimerkkejä laitoksen vihreän kemian tutkimuksista. Kummatkin näistä aloista tarvitsevat tarkkaa tietoa molekyylien ominaisuuksista ja ainemääristä.

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Sisäänotto: 
55 (+10 aineenopettaja)
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tuotekehityskemisti
Laboratorio- tai tutkimuspäällikkö
Analyytikko
Tutkija
Kemian opettaja
+358 (0)294 481632
marja.lajunen (at) oulu.fi
+358 (0)294 481639
vieno.kopsa-moilanen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi