Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Hammaslääketieteen koulutusohjelma

Hammaslääketieteen koulutusohjelmasta valmistutaan hammaslääkäriksi. Hammaslääkäreiden työllisyystilanne on erittäin hyvä. Taloustutkimuksessa hammaslääkärin ammatin arvostus oli vuonna 2007 yhdeksännellä sijalla. Hammaslääkärit ovat tutkimusten mukaan (Kottonen 2009) yleensä ammatinvalintaansa tyytyväisiä ja työpaikkaansa sitoutuneita. Ammatin positiivisia puolia on alan monipuolisuus. Toisaalta ala on fyysisesti ja psyykkisesti haasteellinen.


Työn sisältö on keskeinen työpaikan valintaan vaikuttava tekijä hammaslääkäreillä – työltä halutaan monipuolisuutta ja haasteita sekä mahdollisuutta suuntautua itseä kiinnostaviin tehtäviin. Suurin osa hammaslääkäreistä hoitaa potilaita terveyskeskuksissa, yksityisvastaanotoilla ja sairaaloiden palveluksessa. He toimivat myös opetus-, tutkimus- ja hallintotehtävissä. Perustutkinnon ja parin vuoden työkokemuksen jälkeen voi erikoistua suu- ja leukakirurgian, hampaiston oikomishoidon, kliinisen hammashoidon tai terveydenhuollon koulutusohjelmassa. Tieteellinen jatkokoulutus johtaa hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon, joka antaa valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön ja opetustyöhön. Hammaslääkäri auttaa työssään ihmisiä. Avun antaminen ja käsillä tekeminen on tekijäänsä eheyttävää ja luovaa työtä. Ala sopii sinulle, joka haluat tehdä työtä ihmisten parissa ja auttaa, tahdot tehdä käsilläsi työtä, etkä pelkää pieniä roiskeita. Hammaslääkäri on työssään moniammatillisen tiimin jäsen.

Perustiedot

Sisäänotto: 
55
Opintojen kesto: 
5,5 vuotta
Laajuus: 
330 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Hammaslääkäri
Tutkija
+358 407137070
raija.lahdesmaki (at) oulu.fi
+358 407137078
riitta.kojonen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi