Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Ympäristötekniikan koulutusohjelma

Ympäristötekniikan koulutus tuottaa hyvät tiedot ympäristö- ja prosessitekniikasta sekä tuotantoelämän asettamista vaatimuksista huomioiden ympäristöasioihin liittyvät oikeudelliset ja taloudelliset lainalaisuudet sekä tekniikan turvallisuus- ja ergonomialähtökohdat. Koulutuksessa opetetaan biologiset, fysikaaliset ja kemialliset prosessit, jotka vaikuttavat veden ja aineiden kiertoon maakamaralla ja joita voidaan hyödyntää teollisuudessa, ympäristörakentamisessa ja vesien puhdistuksessa. Koulutus tähtää näihin prosesseihin vaikuttavien tekijöiden hallintaan, suunnitteluun ja kehittämiseen erilaisissa sovelluksissa.

Koulutusohjelma on monitieteinen ja se keskittyy erityisesti biomateriaaleja käyttävään teollisuuteen, vesien-, ilman- ja maaperän suojeluun ja kunnostukseen sekä teollisuuden ja yhdyskuntien ympäristöasioiden suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen. Tutkinto koostuu varsinaisista ympäristö- ja prosessitekniikan aineopinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista, sekä henkilökohtaisia taitoja ja valmiuksia tuottavista opinnoista. Opintojen pääpaino on yleisessä perussuunnittelussa ja antaa valmiudet vaativampiin suunnittelu- ja kehitystehtäviin erilaisissa erikoistumiskohteissa sekä valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Sisäänotto: 
45
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Lisätietoja opetuskielestä: 
Maisterivaiheessa osa opetuksesta on englanniksi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Ympäristöinsinööri
Vesistösuunnittelija
Prosessisuunnittelija
Tuotantopäällikkö
+358 (0)294 482438
jukka.hiltunen (at) oulu.fi
+358 (0)294 482371
saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi