Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Saksan kielen aineenopettajan koulutus

Saksan kielen opetus Suomen kouluissa on uusien haasteiden edessä Euroopan kasvavan kulttuurisen integraation ja tiivistyvien taloussuhteiden myötä. Koulujen saksan opetukselle se tarkoittaa sitä, että oppijoille täytyy opettaa enemmän kuin vahvaa kielitaitoa. Kielellisiä ja ei-kielellisiä taitoja sekä kirja- että puhekielessä on pyrittävä välittämään mahdollisimman monipuolisesti kulttuurista taustaa vasten. Saksan kielen opettajan on siis oltava saksankielisen alueen (ml. Itävalta ja Sveitsi) ajanmukaisen ja elävän kuvan välittäjä, jossa korostuu nuorisokulttuuri.


Opinnot koostuvat ydinalueista, joita ovat mm. kielioppi ja kääntäminen, kirjallisuus, kulttuuri ja kulttuurienvälinen viestintä. Aineenopettajakoulutuksessa sivuaineiksi valikoituu yleensä toinen kieliaine, englanti, ruotsi tai ranska. Oppiaineessa voi lisäksi suorittaa 25 opintopisteen laajuisen kääntämisen sivuainekokonaisuuden, joka on tarkoitettu germaanisen filologian pää- tai sivuaineopiskelijoille.


Opintoihin kuuluu myös kieliharjoittelu, jonka voi suorittaa esim. kahden kuukauden työskentelyllä, kuukauden kielikurssilla tai lukukauden/-vuoden vaihto-opiskeluilla saksankielisessä maassa. Opiskelijoille on tarjolla vuosittain stipendejä kielikurssia tai ulkomailla opiskelua varten. Partneriyliopistoja on mm. Saksassa ja Itävallassa. Ulkomailla suoritetut vaihto-opinnot sisällytetään täysimääräisinä tutkintoon, joten opinnot edistyvät myös vaihdossa ollessa. Aineenopettajan koulutukseen kuuluvat myös 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukaudella ja neljännen vuoden syyslukukaudella.

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Sisäänotto: 
4
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
Saksa ja suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Saksan kielen opettaja
Viestintäpäällikkö
Markkinointisuunnittelija
Konsulivirkailija
Tutkija
+358 (0)294 483427
gerhard.schmitt (at) oulu.fi
+358 (0)294 483233
kari.kaskela (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi