Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Laskentatoimen koulutusohjelma

Laskentatoimen koulutusohjelman opiskelijoiden pääaine on laskentatoimi. Laskentatoimen yksikön toiminta-ajatuksena on tehdä kansainvälisen tason tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Yksikkö kouluttaa laskentatoimen huippuosaajia moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Yksikön vahvuuksia ovat tunnustettu tutkimuksen korkea taso ja läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla ja se kantaa hedelmää - koulutusohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti.

Laskentatoimen koulutusohjelmassa voi erikoistua ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting). Ulkoinen laskentatoimi käsittelee yrityksen ulkoisten sidosryhmien tarvitsemaa laskentatoimen tietoa ja sen analysointia.  Johdon laskentatoimi tarkastelee yrityksen sisäisiä tietojärjestelmiä sekä laskentamenetelmiä, joita tarvitaan yrityksen sisäiseen päätöksentekoon. Koulutusohjelma on suunniteltu niin, että opiskelija voi painottaa opiskeluaan omien tavoitteidensa mukaan. Opintorakenne on kuitenkin laadittu siten, että jokaiselle opiskelijalle syntyy riittävät valmiudet toimia erilaisissa vaativissa laskentatoimen työtehtävissä.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
40
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Lisätietoja opetuskielestä: 
Osa opetuksesta on englanniksi.
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Talousjohtaja
Talouspäällikkö
Tilintarkastaja
Konsultti
+358 (0)294 482908
janne.t.jarvinen (at) oulu.fi
+358 (0)294 487784
sinikka.moilanen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi