Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Arkkitehtuurin koulutusohjelma

Arkkitehdin tutkinto on Suomessa ammattitutkinto. Arkkitehtuurin koulutusohjelmasta valmistuu arkkitehteja vaativiin ja monipuolisiin rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutusohjelman kolmen ensimmäisen vuoden opinnot antavat vahvan taiteellisen, teknistieteellisen ja ammatillisen perustan arkkitehdin tutkinnon suorittamiseksi. Kandidaatin tutkinnon (180 op) jälkeen opiskelija valitsee oman erikoistumisalansa arkkitehdin koulutusohjelman (120 op) kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja Architectural Design.

Opinnot sisältävät mm. arkkitehtuurin historian, nykyarkkitehtuurin, yhdyskunta, -rakennus-, ja korjaussuunnittelun, tekniikan, muotoilun ja taiteen opintoja sekä käytännön työharjoittelua. Pääpaino on suunnitteluharjoitustöissä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä. CAD-opetus ja työpajatyöskentely on integroitu opintojaksoihin. Harjoitustöiden yhteiset kritiikkitilaisuudet luovat pohjaa arkkitehtuurikeskustelulle ja antavat opiskelijoille valmiuksia työelämään. Arkkitehtuurin opiskelu on kansainvälistä. Opiskelija voi suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla. Oulussa on maailman pohjoisin arkkitehtikoulu, mikä osaltaan houkuttelee opiskelijoita osaston kansainväliseen Architectural Design -maisteriohjelmaan. Kansainväliset workshopit ja tunnettujen kotimaisten ja ulkomaalaisten, arkkitehtien, tutkijoiden ja taiteilijoiden vierailuluennot kuuluvat olennaisena osana opetukseen.

Kuva:
Antti Kainulainen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
40
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Lisätietoja opetuskielestä: 
Maisterivaiheessa Architectural Design -opintosuunta on englanninkielinen.
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Arkkitehti
Opetuspaikka: 
+358 (0)294 48 4940
rainer.mahlamaki (at) oulu.fi
+358 (0)294 48 4985
leena.kuorelahti (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi