Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Kemian koulutusohjelma

Luonnontieteellisen maailmankuvan mukaan elämä maapallolla syntyi, kun hiilidioksidi, vesi ja ammoniakki sekä muut yhdisteet reagoivat keskenään. Kemia on tieteenala, joka tutkii kuinka aineet käyttäytyvät ja reagoivat toistensa kanssa. Kemian laitoksen toiminta jakautuu kahteen pääalueeseen epäorgaaniseen ja fysikaaliseen kemiaan sekä orgaaniseen kemiaan, joiden alla on kolme suuntautumisvaihtoehtoa ja niissä neljä pääainetta.

Opetus ja tutkimus kemian laitoksella ovat keskittyneet materiaalien kemiaan ja vihreään kemiaan. Materiaalien kemiassa yhdistyvät molekyylitason nanotehtaat, katalyytit, valoa säteilevät mikrorakenteet ja niiden laskennallinen tutkimus. Vihreän kemian tavoitteena on edistää huomispäivän ympäristöystävällistä yhteiskuntaa. Ympäristöystävälliset teollisuusprosessit, uusiutuvien raaka-aineiden käyttö ja arvokkaiden kemikaalien talteenotto eri materiaaleista ovat esimerkkejä laitoksen vihreän kemian tutkimuksista. Kummatkin näistä aloista tarvitsevat tarkkaa tietoa molekyylien ominaisuuksista ja ainemääristä.

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
55 (+10 aineenopettaja)
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tuotekehityskemisti
Laboratorio- tai tutkimuspäällikkö
Analyytikko
Tutkija
Kemian opettaja
+358 (0)294 481632
marja.lajunen (at) oulu.fi
+358 (0)294 481639
vieno.kopsa-moilanen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi