Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Tietotekniikan koulutusohjelma

Tietotekniikka on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt tärkeäksi osaksi elämäämme. Pitkällä aikavälillä tietokoneita ei enää käytetä erillisinä laitteina, vaan ne sulautuvat kiinteäksi osaksi elinympäristöämme. Tietotekniikan diplomi-insinöörit ovat avainasemassa tässä kehityksessä. Opiskellessasi pääset kehittämään osaamistasi monipuolisesti, etenkin matemaattis-luonnontieteellistä ajattelua, teknistä osaamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Voit valita opintosuunnan oman kiinnostuksesi perusteella ja suuntautua esimerkiksi älykkäiden järjestelmien menetelmiin ja tekniikoihin kuten tekoäly ja digitaalinen signaalinkäsittely. Voit myös suuntautua suunnittelemaan sulautettuja järjestelmiä muun muassa matkapuhelimiin, autoihin ja päälle puettaviin laitteisiin; tai kouluttautua monipuoliseksi asiantuntijaksi, joka tutkii ja kehittää uusia ohjelmistoja ja laitteita käyttäjien ja yritysten tunnistamiin tarpeisiin.

Perinteisesti tietotekniikan diplomi-insinöörit ovat työllistyneet erinomaisesti. Työtehtävät ovat myös monipuolisia. Voit kehittää esimerkiksi uusia laskennallisia menetelmiä, rakentaa uudenlaisia ohjelmistoja tai laajoja verkottuneita tietoteknisiä järjestelmiä. Suunnittelutehtävien lisäksi voit löytää itsesi esimerkiksi projektipäällikkönä, suuren tuoteprojektin johtajana tai markkinoinnista. Oulun yliopistossa tietotekniikan tutkimus on maailman ehdotonta kärkeä ja voit jatkaa DI-tutkinnon jälkeen myös tutkijana tähdäten tohtorin tutkintoon. Ulkomaille voit suunnata töihin joko yrityksen työntekijänä, tutkijana tai omia kanaviasi pitkin.

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
50
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Lisätietoja opetuskielestä: 
Maisterivaiheessa osa opetuksesta on englanniksi.
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Ohjelmoija
Tekninen asiantuntija
Ohjelmistosuunnittelija
Järjestelmäsuunnittelija
Kehityspäällikkö

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi