Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajan koulutus

Taide- ja taitopainotteisessa luokanopettajan koulutuksessa (TAIKA) taiteet ja taidot nähdään merkityksellisinä inhimillisen kasvun, ajattelun ja kokemisen alueena. Opinnoissa perehdytään taidekasvatuksen käytäntöön, teoriaan ja tutkimukseen sekä yleisesti että erityisesti perusopetuksen tasolla.

Koulutukseen valitaan eri taide- ja taitoaloista kiinnostuneita opiskelijoita. Koulutuksessa tuetaan opiskelijan omakohtaisen taidesuhteen sekä omien taiteellisten ja taidollisten valmiuksien pohjalta rakentuvan pedagogisen näkemyksen kehittymistä. Taidepedagogisissa projekteissa, joissa filosofis-teoreettinen pohdinta ja omat ilmaisulliset kokemukset nivoutuvat toisiinsa, kasvaa ymmärrys siitä, miten ihminen oppii jäsentämään maailmaa. Koulutuksen opiskelijat ja opettajat muodostavat oppivan yhteisön, jossa eri taiteen ja taidon alueet ovat vuorovaikutuksessa. Tässä kontekstissa oppimista tarkastellaan esteettisestä, emotionaalisesta, sosiaalisesta ja eettisestä näkökulmasta. Harjoittelujaksojen ja erilaisten projektien toteutuksessa toimitaan vuorovaikutuksessa eri koulutus-, taide- ja kulttuurialojen kanssa.

HUOM! Taide- ja taitopainotteiseen luokanopettajan koulutukseen ei ole erillistä hakua, vaan opiskelijat hakevat luokanopettajan koulutukseen. Valikoituminen taide- ja taitopainotteiseen ryhmään tapahtuu opintojen alussa.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Peruskoulun luokanopettaja
+358 (0)294 483698
minna.saaskilahti (at) oulu.fi
+358 (0)294 483604
jenni.palomaa (at) oulu.fi
+358 (0)294 483660
minna.sainio (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi. Huom! Taide- ja taitopainotteiseen luokanopettajan koulutukseen ei ole erillistä hakua, vaan opiskelijat hakevat luokanopettajan koulutukseen. Valikoituminen taide- ja taitopainotteiseen ryhmään tapahtuu opintojen alussa.