Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Kauppatieteellinen koulutusala

Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunta on kauppatieteellisen alan kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Taloustieteiden tiedekunnassa voit opiskella kauppatieteiden kandidaatiksi tai maisteriksi neljässä eri koulutusohjelmassa, joiden alla on yhteensä kuusi eri pääainetta. Lisäksi kansainvälisiin standardeihin pohjautuvia kansainvälisiä maisteriohjelmia on kolme ja tiedekunta tarjoaa MBA- ja eMBA-koulutusta.

Taloustieteiden tiedekunta tarjoaa kansainvälisen ja innostavan opiskeluympäristön, jossa opiskelu on sopivalla tavalla rentoa sekä haasteellista. Korkeatasoinen opetus sekä monimuotoiset opetusmenetelmät yhdessä laaja-alaisen koulutustarjonnan kanssa takaavat arvostetun kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnon, sekä valmiudet menestyä tulevaisuuden liike-elämässä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet jatko-opintoihin tohtoritasolla.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

+358 (0)294 482946
vesa.puhakka (at) oulu.fi
+358 (0)294 482922
vuokko.iinatti (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava yhteishaku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Kauppatieteellisen koulutusalan koulutusohjelmiin haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi. Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja valintaperusteet löydät kunkin koulutusohjelman kuvauksen yhteydestä.