Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Yleisen taloustieteen koulutusohjelma

Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: taloustieteen pääaine ja rahoituksen pääaine.

Taloustiede (engl. economics) tutkii taloudellisten toimijoiden eli kotitalouksien, yritysten ja julkisyhteisöjen käyttäytymistä. Tavoitteena on kuvata, selittää ja ennustaa modernin markkinatalouden toimintaa yhteiskunnan perusrakenteena. Taloustiede auttaa ymmärtämään markkinoiden käyttäytymistä ja mm. sitä miten erilaisilla talouspoliittisilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa talouden toimintaan.

Rahoitus on kvantitatiivisesti orientoitunut yleisen taloustieteen osa-alue. Koulutus perustuu nykyaikaiseen rahoitusteoriaan, joka korostaa makrotalouden riskien ja rahoitusmarkkinoiden välistä yhteyttä. Keskeisinä tehtävinä on selittää kuluttaja-säästäjien säästämis- ja sijoituspäätöksiä, yritysten investointi- ja rahoituspäätöksiä, sijoitusinstrumenttien hintojen määräytymistä sekä rahoituksen välitykseen erikoistuneiden yhteisöjen toimintaa ja roolia taloudessa. Rahoituksen pääaineessa suurin osa opetuksesta tapahtuu englannin kielellä.

Yleisen taloustieteen koulutusohjelma kouluttaa talousalan ammattilaisia, jotka tuntevat kokonaistalouden ja rahoitusmarkkinoiden syy-seuraussuhteita ja osaavat käyttää päätöksentekotilanteissa analyyttisia välineitä niiden tarkasteluun ja analysointiin. Valmistuneet opiskelijat saavat hyvät valmiudet suuntautua työelämässä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
30 (Taloust.) +30 (Rahoitus)
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Lisätietoja opetuskielestä: 
Taloustieteen pääaineessa opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Rahoituksen pääaineessa opetuskielenä on englanti. Peruskurssit luennoidaan myös suomeksi.
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Taloustiede: Ekonomisti
Rahoitus: Analyytikko
Salkunhoitaja
Riskienhallinnan asiantuntija
+358 (0)294 482919
jukka.perttunen (at) oulu.fi
+358 (0)294 482917
jukka.maamaki (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa hakukohteeksi valitaan joko taloustiede tai rahoitus. Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi