Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Sähkötekniikan koulutusohjelma keskittyy elektroniikkasuunnitteluun, teknilliseen fysiikkaan ja tietoliikennetekniikkaan, jotka ovat maailmanlaajuisia kasvualoja ja joilla aloilla valmistuneet työllistyvät erinomaisesti. Koulutusohjelman kandidaattivaihe antaa vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan sekä laajat perustiedot sähkötekniikasta. Kandidaattivaiheen jälkeen opinnoissa voi suuntautua johonkin koulutusohjelman neljästä opintosuunnasta, joita ovat elektroniikan suunnittelu, elektroniikan materiaalit ja komponentit, fotoniikka ja mittaustekniikka sekä tietoliikennetekniikka. Valitun opintosuunnan ja siihen liittyvien syventävien opintojen ohella opintoihin sisältyy tavallisesti myös laajahko kokonaisuus jonkin toisen em. opintosuunnan opinnoista sekä ns. valinnaisia opintoja. Koulutusohjelmassa voi erikoistua myös fysiikan ja matematiikan aineenopettajaksi.

DI-tutkinnon suoritettuasi sinulla on syvälliset tiedot valitsemaltasi alueelta, ja kykenet soveltamaan niitä mm. alan tuotekehitykseen, tuotantoon, markkinointiin sekä johtamiseen. Koulutuksessa pääset kehittämään monipuolisesti osaamistasi, etenkin matemaattis-luonnontieteellistä ajattelua ja teknistä osaamista. Ongelmanratkaisutaito ja laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamiskyky ovat diplomi-insinöörin tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeisiä, ja opinnot kehittävät myös projektinhallintataitoja. Koulutusohjelmasta valmistuneena diplomi-insinöörinä olet alan kehityksen eturintamassa.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
50
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Lisätietoja opetuskielestä: 
Maisterivaiheessa osa opetuksesta on englanniksi.
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Elektroniikkasuunnittelija
Projektipäällikkö
Testausinsinööri
Kehityspäällikkö
Tuotejohtaja
+358 (0)294 482822
ji (at) ee.oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi