Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Teknillistieteellinen koulutusala

Teknillisessä tiedekunnassa voi suorittaa tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnon. Oulun seudun menestys huipputekniikan alalla perustuu teknillisen tiedekunnan antamaan opetukseen ja tutkimukseen. Leimallista on tiivis yhteistyö alueen muiden toimijoiden, erityisesti yritysten kanssa.

Koulutusohjelmia tiedekunnassa on seitsemän: arkkitehtuuri, konetekniikka, prosessitekniikka, sähkötekniikka, tietotekniikka, tuotantotalous ja ympäristötekniikka, joissa kaikissa on useita opintosuuntia eli syventymiskohteita. Uusia opiskelijoita näihin koulutusohjelmiin hyväksytään vuosittain yhteensä noin 400. Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on useimmista muista tekniikan alan yliopistoyksiköistä poiketen osa monialaista yliopistoa. Yliopiston tiedekunnat sijaitsevat lääketieteellistä tiedekuntaa lukuun ottamatta samalla kampuksella. Jos opiskelija haluaa liittää opintoihinsa muutakin kuin tekniikkaa, se onnistuu Oulussa luontevasti.

Mutta miksi juuri teknillinen? Oulun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta valmistuneet saavat vahvan matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamisen, jonka päälle on hyvä rakentaa koko työuran ajan. Tutkinnot ovat siis aikaa kestäviä ja työllisyyskin on lähes sataprosenttinen. Opiskelu Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa ei ole hukkaan heitettyä aikaa vaan satsaus tulevaisuuteen!

Perustiedot

+358 (0)294 484981
helka-liisa.hentila (at) oulu.fi
+358 (0)294 482003
sirpa.nelo (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava yhteishaku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Teknillistieteellisen koulutusalan koulutusohjelmiin haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi. Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja valintaperusteet löydät kunkin koulutusohjelman kuvauksen yhteydestä.