Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Ympäristötekniikan koulutusohjelma

Ympäristötekniikan koulutus on laaja-alainen, ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämässä useilla eri aloilla. Opinnoissa keskeisiä asioita ovat teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt sekä luonnon vesiprosessit. Valitessasi ympäristötekniikan koulutusohjelman, tähtäävät opintosi diplomi-insinöörin tutkintoon. Voit valita oman erikoistumisalasi kandidaattiopintojen loppuvaiheessa peräti kahdeksasta vaihtoehdosta, jotka ovat automaatiotekniikka, biotuotteet ja bioprosessitekniikka, kemian prosessitekniikka, prosessimetallurgia, rikastustekniikka, teollisuuden energia- ja ympäristötekniikka, tuotantotalous sekä vesi- ja yhdyskuntatekniikka.

Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää teollisia ja luonnonprosesseja. Valmistunut hallitsee energia-, raaka-aine ja kustannustehokkaan prosessisuunnittelun sekä tuntee ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia. Osastolta valmistuneet ovat haluttuja alansa asiantuntijoita, joille on tarjolla työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa. Töitä löytyy ympäri maailmaa ja moni ympäristötekniikan diplomi-insinööri onkin luonut uraa ulkomailla.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
45
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Lisätietoja opetuskielestä: 
Maisterivaiheessa osa opetuksesta on englanniksi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Ympäristöinsinööri
Vesistösuunnittelija
Prosessisuunnittelija
Tuotantopäällikkö
+358 (0)294 482438
jukka.hiltunen (at) oulu.fi
+358 (0)294 482371
saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi