Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Geotieteiden koulutusohjelma

Geotieteissä tutkitaan maapallon ja sen eri osien syntyä, kehitystä, koostumusta ja rakennetta. Geotieteet laitoksella muodostuvat kolmesta oppiaineesta: geologia ja mineralogia (kallioperägeologia), maaperägeologia ja geokemia. Geotieteellisen tutkimuksen keskeinen tavoite on ymmärtää maapallon muinaisia ja nykyisiä prosesseja sekä ihmisen ympäristöön ja hyvinvointiin vaikuttavia geologisia tekijöitä.Tieteellisen perustutkimuksen ohella geotieteillä on aina ollut voimakas yhteiskunnan toimintoja palveleva soveltava aspekti. Tämä näkyy nyt erityisesti mineraalivarojen ja kaivostoiminnan merkityksen nousuna erityisesti Pohjois-Euroopassa. Samoin on havahduttu huomaamaan, miten paljon inhimillinen toiminta ja kulttuuri on riippuvaista geologisista luonnonvaroista. Nykyaikainen yhteiskunta tarvitsee entistä enemmän mineraaleja, metalleja, rakennustoimintaan hiekkaa, soraa ja savea, energiantuotantoon turvetta ja vesihuoltoon hyvälaatuista pohjavettä. Nämä kaikki ovat peräisin geologisista muodostumista.

Moninaisissa ympäristöasioissa ja kestävän kehityksen periaatteiden soveltamisessa tarvitaan paljon geologista asiantuntemusta. Geotieteiden koulutusohjelma antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä geoalan asiantuntijoina julkisen ja yksityisen sektorin moninaisissa työtehtävissä. Opiskelijat oppivat soveltamaan oppimiaan asioita maankamaran luonnonvarojen etsinnässä ja kartoituksessa sekä hyödyntämisessä sekä erilaisten ympäristökysymysten ratkaisemisessa. Koulutuksessa teoreettisten opintojen ohella hyvin tärkeä merkitys on laboratorio- ja kenttäkursseilla. Lisäksi kesäaikaan tapahtuva käytännön harjoittelu alan työnantajien palveluksessa auttaa luomaan kuvaa mahdollisista työtehtävistä ja antaa usein mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö käytännön geologisiin ongelmiin liittyen. Kansainvälisyys on hyvin luonteva osa koulutusta, sillä geologisten muodostumien rajat eivät noudata valtioiden rajoja.

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
30
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Geologi
Tutkija
Projektipäällikkö
Suunnittelija
+358 (0)294 481461
eero.hanski (at) oulu.fi
+358 (0)294 481442
seija.roman (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi