Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma

Terveyshallintotieteestä valmistuu asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Terveyshallintotieteen kiinnostuksen kohteita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, alan kehittämistyö, sekä palvelurakenne ja sen ohjauksen ja toiminnan muutokset. Opintojen perustana ovat tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat. Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, itsenäisistä kirjallisista töistä, ryhmätyöskentelystä ja käytännön harjoittelusta.

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
15+3
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Perusturvajohtaja
Ylihoitaja
Projektipäällikkö
Suunnittelija
Sosiaali- ja terveysjohtaja
+358 (0)294 485611
leena.paasivaara (at) oulu.fi
+358 (0)294 485616
hanna.tiirinki (at) oulu.fi
+358 (0)294 485600
eija.tuomi (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi