Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalous on diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävä koulutusohjelma. Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteen menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Koulutusohjelmassa opitaan tutkimaan ja kehittämään ilmiöitä näistä kolmesta näkökulmasta.

Opinnot on suunniteltu viiden vuoden kokonaisuudeksi sisältäen kandidaatintutkinnon ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Tuotantotalouden omilla teemoilla pyritään tehokkuuden, laadukkuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen huomioiden kestävän kehityksen hyvät periaatteet. Koulutusohjelmassa opiskelija voi valita itseään kiinnostavat painotukset. Valittavana on tuotannollinen toiminta, tuotekehityksen johtaminen, projektien johtaminen sekä käytettävyyden ja työhyvinvoinnin hallinta.

Tekniikan alan opiskelija voi valita opintoja Oulun yliopiston tarjonnasta ja vaihtoehtoisesti myös muista yliopistoista Suomessa ja ulkomailla. Ulkomaanjakso opinnoissa on suositeltava tapa monipuolistaa opiskelua ja lisätä kansainvälisiä valmiuksia. Yhteistyöyliopistoja on Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Lopullinen erikoistuminen tapahtuu diplomityövaiheessa. Diplomityö on noin puolen vuoden itsenäinen projekti, joka pääsääntöisesti tehdään yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten tahojen kuten teollisuusyritysten, suunnittelutoimistojen, asiantuntijapalveluyritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
35
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Lisätietoja opetuskielestä: 
Maisterivaiheessa osa opetuksesta on englanniksi.
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Account Manager
Customer Quality Engineer
Development Manager
Project Manager
Sourcing and Delivery Manager
+358 (0)294 482992
hanna.kropsu-vehkapera (at) oulu.fi
+358 (0)294 487806
aila.auvinen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi