Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Intercultural Teacher Education

Intercultural Teacher Education -koulutus (ITE) vastaa monikulttuurisuuden asettamiin haasteisiin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja antaa valmiuksia kansainvälisiin kasvatusalan tehtäviin. Koulutus antaa luokanopettajan kelpoisuuden. Koulutuksen pääkieli on englanti. Ohjelmassa valmennetaan opiskelijoita kansainvälisiin koulutus- ja kasvatustehtäviin, ja se myös antaa opettajan pätevyyden. Ohjelman joustavuus mahdollistaa erikoistumisen monenlaisiin tehtäviin. Monikulttuuristen luokkien opettaminen, projektien johtaminen ja hallinnointi, kansainvälinen konsultointi, koulutuspolitiikka ja -hallinto ja monialaisiin tutkimusprojekteihin osallistuminen ovat esimerkkejä tällaisista tehtävistä. Muiden opettajankoulutusohjelmien tapaan koulutukseen kuuluu kasvatustieteiden ja eri opetettavien aineiden opiskelua opetusharjoitteluineen, josta osa voidaan suorittaa ulkomailla.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
20
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
englanti
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Peruskoulun luokanopettaja
+358 (0)294 483698
minna.saaskilahti (at) oulu.fi
+358 (0)294 483604
jenni.palomaa (at) oulu.fi
+358 (0)294 483660
minna.sainio (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi