Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma

Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa (pääainetta): kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille käytännön liiketoiminnan johtamisessa, luomisessa ja kehittämisessä tarvittavia työkaluja, käsitteitä ja kokemuksia. Kansainvälisessä kilpailussa ja liike-elämässä tarvittavaa asennetta, työskentelytapoja ja verkostoja sekä niiden merkitystä avataan opiskelijoille teoriaa ja käytäntöä yhdistävillä oppimis- ja opetustavoilla, esimerkiksi tekemällä oppimisen, simulaatioiden ja työpajojen avulla.

Koulutusohjelma mahdollistaa opiskelijalle kansainvälisen ja monikulttuurisen työskentely-ympäristön, jossa työkielenä on englanti ja opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Johtamisen pääaineesta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee erilaisissa organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija-, johto- ja suunnittelutehtävissä sekä yrittäjinä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi kehittämispäällikkö, koulutuspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, kehittämiskonsultti ja kasvuyrittäjä eli strategiset johto- ja asiantuntijatehtävät, henkilöstöjohtaminen sekä yrittäjyys eri muodoissa.

Kansainvälisen liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut kauppatieteiden maisteri työskentelee kansainvälisissä ja kansainvälistyvissä yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa liikkeenjohdollisissa tai asiantuntijatehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi kehityspäällikkö, tuotepäällikkö, liiketoiminta-asiantuntija ja hankintapäällikkö eli erilaiset kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä tuote- ja palveluliiketoimintojen operatiiviset ja strategiset asiantuntija-, johtamis- ja kehitystehtävät.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
30 (joht.) + 20 (kv-liiket.)
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
Suomi ja englanti
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Henkilöstöpäällikkö
Kehityspäällikkö
Liiketoiminta-asiantuntija
+358 (0)294 482595
tuija.mainela (at) oulu.fi
+358 (0)294 482984
tuija.lamsa (at) oulu.fi
+358 (0)294 483924
lauri.haapanen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmassa hakukohteeksi valitaan joko kansainvälinen liiketoiminta tai johtaminen. Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi