Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

Matemaattisten tieteiden perusta on eksakti, formaali päättely. Matemaattisissa tieteissä painotetaan laskemisen sijaan abstraktien struktuurien ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Sovelletussa matematiikassa ja tilastotieteessä luodaan tähän perustuen menetelmiä eri tieteenaloja varten. Perinteisiä sovelluskohteita ovat luonnontieteet sekä tekniikka, bio- ja lääketieteet. Nykyään matemaattisten menetelmien merkitys kasvaa myös ihmis- ja käyttäytymistieteissä.

Matemaattisten aineiden osaaminen on erinomainen lähtökohta moneen eri työtehtävään, niin teoreettiseen kuin soveltavaan. Matemaattisten tieteiden laitokselta valmistuu opettajia, tutkijoita sekä asiantuntijoita, jotka työskentelevät tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa, IT-alalla, finanssi- ja vakuutusalalla, sekä bio- ja lääketieteiden parissa.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
80 (+ 35 aineenopettaja)
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Matematiikan aineenopettaja
Matematiikan tutkija
Tilastotieteilijä
Soveltava matemaatikko

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi